DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ:

TTMã hồ sơSố thẻ SVHọ tênLớpMã chứng chỉTên chứng chỉĐiểmNgày cấp CCGhi chúTN/ thôi học?