TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC ĐỂ MỞ LỚP BỔ SUNG TRONG HỌC KỲ:
Học kỳ: Học phần phụ trách bởi khoa: Lọc sinh viên trước khóa:
Ghi chú: Quy trình mở lớp tăng cường tại đây!
# T2, T3, T4, T5, T6, T7; SCN, CCN: số lượng sinh viên đăng ký học buổi tối thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy; sáng Chủ nhật, chiều Chủ nhật. [Tổng]: tổng số sinh viên đăng ký nhu cầu học học phần này;
# [HPC]: số lượng SV đồng ý học cả khi học phí cao do ít SV đăng ký. [D.sách ĐKNC]: danh sách SV đăng ký nhu cầu học. [Lớp được mở?]: nếu có, khi kích vào sẽ hiện danh sách SV của lớp dự kiến mở;
# [Điểm F, chưa học]: số lượng sinh viên từ khóa 2011 về trước còn thiếu học phần này. [SL đang học]: số lượng sinh viên đang học trong học kỳ, không kể các lớp mở tăng cường.
TTHọc phầnTên học phầnTín chỉT2T3T4T5T6T7SCNCCNTổngHPCD.sách ĐKNCLớp được mở?Điểm F, chưa họcSL đang học
Xem Xem