TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC ĐỂ MỞ LỚP Ở KỲ SAU:
Học kỳ: Học phần phụ trách bởi khoa: Lọc sinh viên trước khóa:
Cột [HPC]: số lượng sinh viên đồng ý mở lớp với mức học phí cao  
TTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉSố lượng SV đăng kýHPCDanh sách SVSLSV có điểm F, chưa họcSLSV bị hạn chế KLHT
Xem