DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KỶ LUẬT:
TTHọ tênSố thẻ SVSố CMNDLớpMã học kỳHình thức kỷ luậtSố Quyết địnhNgày QĐGhi chú