DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA ĐĂNG KÝ HỌC:

TTHọ tên sinh viênLớpSố thẻ SVSố CMNDSố điện thoạiSố điện thoại thân nhân
134Nguyễn Thị Phượng15CNA02411252151125  0905549590
133Ông Bảo Anh Chiêu15CNA09411259151102  0905101596
132Lê Thị Hương Diệu15CNH03417223151104 08123840580987494110
131Nguyễn Thị Thanh Bình15CNPDL01413331151104  0933316721
130Trần Thị Thanh15CNQTH02416352151136  01696726575
129Nguyễn Thị Tuyết Nga15SPT01415131151113 03483901760352945630
128Phan Tường Vy17CNA0841117077920175408907024206210962003727
127Nguyễn Thị Hạnh17CNA0941117016518776663603630011640363001164
126Nguyễn Bảo Ngọc17CNJ0341717019920603824205841687000584168700
125Kim Gyung Hyeon17CNTV01416170244 08564035750399342064
124Đoàn Trọng Nghĩa18CNA01411180351  0905525284
123Cao Thị Minh Thuý18CNA04411180518 03943126830965624465
122Nguyễn Cao Thăng18CNACLC05411180892 08863672780911200088
121Phan Hiền Dung18CNATMCLC04412180676 09054637610905104761
120Nguyễn Ngọc Châu18CNJCLC01417180081 09679803520945493620
119Hoàng Vũ Khánh Trang18CNJCLC01417180105 07024414890968255968
118Nguyễn Thị Thu Hiền18CNQTH01416180017 03738391490356333248
117Trần Thanh Huyền18CNTDL01415180035 035346329282905982782829
116Bùi Thị Thanh Phương19CNA03411190287 03358447400378261705
115Tạ Duy Nguyên19CNA04411190240 09476255690947625569
114Đặng Thị Oanh19CNA04411190280 08683057140384927708
113Trần Thị Yến Vy19CNA06411190468 09351574930702508992
112Nguyễn Thị Phương Trâm19CNA07411190423 07696649200989429744
111Phạm Minh Thu19CNA08411190373 08980785290905799626
110Nguyễn Phạm Hà My19CNADL01412190202 07921808710375100515
109Lê Thị Hiền Trang19CNADL02412190407 03589980100702595435
108Trần Thị Vân19CNATM01412190451 03832099490345735733
107Hoàng Bích Khôi19CNATMCLC04412190594 09050476980905161167
106Bùi Hồng Anh19CNDPH02416190146 09220417650977822824
105Lê Thị Mỹ Duyên19CNH01417190112 05826647900964976423
104Trần Nguyễn Trà My19CNH02417190158 09418265960839013075
103Đặng Thị Trang19CNJ02417190069 09054696870905836706
102Nguyễn Thị Khánh Huyền19CNJCLC01417190084 09058140340372048388
101Trần Thị Thúy Hiền19CNNDL01414190014 09712966690989236246
100Lê Thị Hương Trang19CNNDL01414190054 07021857800702461642
99Lê Thị Thúy Hằng19CNP01413190021 07737215570905935725
98Phan Thị Như Thùy19CNP01413190084 03977269580935088338
97Phan Nguyên Trân19CNP01413190091 07641001120905508100
96Phạm Lê Kim Ngân19CNPDL01413190044 09242088460935234936
95Ngô Thị Cẩm Duyên19CNPTTSK01413190010 09011798530905270706
94Nguyễn Thị Ngọc Huyền19CNQTH01416190026 08233732120986017408
93Nguyễn Thị Nhã Trúc19CNQTH01416190064 07036062650779785889
92Trịnh Thị Chi19CNT01415190012 03398779850379562800
91Mai Thị Phúc19CNTCLC01415190138 07786523810778652381
90Tạ Nguyễn Quỳnh Giao19CNTDL01415190021 07640570090905660414
89Lê Thị Xuân Kiều19CNTDL01415190043 03556166060979961449
88Jang Sunghoon19CNTV01416190270 03656287520935349534
87Kim Youngseok19CNTV01416190274 07794479150858977276
86Phạm Thị Mỹ Trinh20CNA02411200142 07775297380794257261
85Trần Thị Thúy Quỳnh20CNA03411200180 07848482630789486480
84Huỳnh Ngọc Hoàng Mai20CNA04411200203 09050551270934774467
83Trương Thảo Nhi20CNA04411200208 07755365370936057142
82Phan Kiều Vy Phương20CNA05411200252 03924884760905641905
81Nguyễn Đoàn Mai Linh20CNA06411200290 09058144780936828777
80Huỳnh Minh Anh Thư20CNA07411200345 07774603200904152120
79Nguyễn Thùy Trang20CNA07411200348 03554916140367851947
78Võ Ngọc Tuyền20CNA07411200351 07625811240905234709
77Nguyễn Thanh Điệp20CNA10411200440 09174197420358051795
76Lê Thị Nhật Phương20CNA10411200462 09151942310764135895
75Phạm Nguyễn Hoài Anh20CNA12411200519 09057425280903531538
74Nguyễn Phan Thanh Nhi20CNA13411200749 09810145590983755270
73Cao Đình Thảo20CNACLC02411200605 09725943250358044902
72Nguyễn Ngọc Thảo20CNACLC08411200813 09352787130982866057
71Nguyễn Thanh An20CNADL03412200081   
70Ngô Hà Khánh Quyên20CNATM01412200142 07957380250915589049
69Trần Thị Diễm Quỳnh20CNATM01412200144 09462580120889050929
68Huỳnh Thị Thanh Thủy20CNATMCLC01412200270 07875635990916312456
67Phạm Gia My20CNH01417200230 07050442230931958232
66Trương Vi Tuyết20CNH03417200286 03939241130333795580
65Đỗ Thị Khánh Vũ20CNJ02417200154 09750711310982252911
64Hoàng Thị Huyền20CNN01414200010 03285418300339277016
63Trịnh Ni Na20CNN01414200019 07667398750905985443
62Đoàn Mạnh Trường20CNNDL01414200047 03847862160906506129
61Nguyễn Trúc Nhi20CNP01413200048 07945036120905292828
60Lê Minh Kiệt20CNQTH03416200131 09357018410906474167
59Trịnh Lan Anh20CNQTHCLC01416200075 09349344600934943460
58Nguyễn Thị Diễm20CNT01415200072 03324067010396021429
57Lê Thị Thanh Thùy20CNT02415200190 09712857510339577110
56SHON SEONGMIN20CNTV01416200200   
55Nguyễn Thị Khánh Duy21CNA01411210126 03644641300787697193
54Hoàng Thúy Hằng21CNA02411210171 07754768320905293302
53Phương Thị Thảo21CNA03411210237 03559601540969897497
52Lê Huỳnh Phương Giao21CNA04411210254   
51Nguyễn Thị Hạ21CNA05411210297 08549647080815645790
50Lê Thị Hương Giang21CNA06411210337 03266611570969053714
49Võ Thanh Phương21CNA06411210356 07620326960376864040
48Nguyễn Thị Dung21CNA07411210377 03330561540987788531
47Nguyễn Thị Mỹ Quyên21CNA07411210400 03930109350971075935
46Mai Thị Ái Vi21CNA07411210413 07759351960984491363
45Trần Thị Hồng Anh21CNA08411210416 09767870730345886513
44Nguyễn Thị Minh Tâm21CNA09411210485 09319839830982730433
43Trần Thị Kim Phượng21CNA10411210524 09017992760345141043
42Nguyễn Thị Quang Anh21CNACLC02411210616 07048479670932061239
41Nguyễn Thị Như Ngọc21CNACLC04411210691 09054261720905773133
40Đặng Ngọc Trâm21CNACLC05411210730 03556320550388627628
39Trần Thị Bảo Yến21CNACLC05411210735   
38Đặng Thị Tuyết Mai21CNACLC06411210746 07720886100775595904
37Phạm Ngọc Anh21CNADL01412210002 09628231210326769593
36Trần Bảo Hoàng Ngân21CNADLCLC01412210189 09458520350919827080
35Lê Thị Ngọc Ánh21CNATM02412210128 03862658940556039284
34Nguyễn Thị Kim Yến21CNATMCLC01412210233   
33Nguyễn Vân Quỳnh Đoan21CNATMCLC04412210296 07025311890905516146
32Hồ Khánh Chi21CNATT411210545 09615865240353941554
31Nguyễn Trần Vỉnh Trinh21CNDPH01416210031 07081770080905106064
30Nguyễn Trương Thị Vy21CNDPH01416210035 07967580680935778608
29Nguyễn Thành Trung21CNDPHCLC01416210087 08325596130332784694
28Hồ Thị Hoàng21CNH01417210085 09355094120935509412
27Nguyễn Thị Minh Thư21CNH01417210108 08664464750889779488
26Lê Thị Như Quỳnh21CNH02417210134 03270462520332780112
25Trương Thị Sĩ Hiền21CNHCLC01417210164 03667812760935806050
24Trần Lê Phương Na21CNJ02417210056 09352711600365248706
23Đỗ Băng Nguyên21CNJ02417210059 08865712030941217709
22Hồ Mỹ Tiên21CNJ02417210069 08126951260812695126
21Trần Thị Thu Vy21CNJ02417210076 07957020210344313254
20Ngô Tuấn Phương Dung21CNN01414210005 03654388290964573878
19Hồ Thị Xuân Mai21CNN01414210011 08550071690399430170
18Nguyễn Mai Yến Nhi21CNN01414210016 08355834620764666459
17Chu Thị Phương Anh21CNNDL01414210045 09433059980978404117
16Nguyễn Thị Hiền Hòa21CNNDL01414210050 03286733650903246567
15Nguyễn Viết Hoàng21CNNDL01414210051 09843960270984110033
14Dương Thu Thảo21CNNDL01414210072 09166350700905973141
13Nguyễn Thị Lan Anh21CNP01413210010 03732722810919305638
12Nguyễn Đình Thắng21CNP01413210031   
11Phạm Thị Xuân Tâm21CNPDL01413210070 09168744270913473261
10Đào Thị Hằng21CNPTTSK01413210087 09468518760946851876
9Trần Thị Ngọc Kiều21CNPTTSK01413210091 07023459040964672773
8Ngô Yên Lam21CNQTH01416210099 09259425060901059460
7Trần Thị Thủy Tiên21CNQTH01416210155 09446020650949236719
6Phan Ngọc Vành Khuyên21CNQTH02416210138 09058501330906484707
5Nguyễn Phạm Thùy Anh21CNQTHCLC01416210191   
4Nguyễn Văn Hưng21CNQTHCLC01416210192   
3Vương Thị Thanh Tâm21SPA01419210035 09643951360977680987
2Hồ Hoàng Nhân21SPACT2419210137 0909090909090960908
1Trương Công Hà22CNDPH01416220031 09453884300796649291