DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ THÔI HỌC:
Khoa:   Khóa:
Ghi chú về thông tin ở cột [Học kỳ thôi học]:
- Nếu thôi học vì lý do: "Bị buộc thôi do học kém", "Học kém & xin chuyển cấp", "Học kém & xin chuyển hệ", "Bị buộc thôi do không học" thì sinh viên thôi học từ cuối học kỳ;
- Nếu thôi học vì các lý do khác thì sinh viên thôi học từ ngày Quyết định ban hành.
TTMã khoaHọ tênSố thẻ SVLớpSố CMNDNăm vào họcHọc kỳ thôi họcLý do thôi họcSố Quyết địnhNgày QĐHọc phí nợ