Đợt:
 
Tổng hợp KQ thi của SV khoa:
TTMã hồ sơSố thẻ SVHọ tênLớpĐợt thiĐiểm IĐiểm IIĐiểm tổngGhi chúPhạm quy?Hình thức PQ