Phòng học
Giảng đường:
Tùy chọn:
OPT1
Ngày: Tuần:
Danh sách phòng học
PhòngTiết
1(7h00)2(8h00)3(9h00)4(10h00)5(11h00)6(12h30)7(13h30)8(14h30)9(15h30)10(16h30)11(17h30)12(18h15)13(19h10)14(19h55)
DA101
Số chỗ: 48
DA102
Số chỗ: 25
DA201
Số chỗ: 25
DA202
Số chỗ: 25
DA204(T)
Số chỗ: 25
DA301
Số chỗ: 25
DA303
Số chỗ: 25
DA304
Số chỗ: 25
DB102
Số chỗ: 40
DB103
Số chỗ: 10
DB201(T)
Số chỗ: 31
DB202
Số chỗ: 56
DB203
Số chỗ: 56
DB204
Số chỗ: 56
DB301
Số chỗ: 40
DB302
Số chỗ: 120
DB303
Số chỗ: 120
DC201
Số chỗ: 50
DC202
Số chỗ: 56
DC203
Số chỗ: 60
DC204
Số chỗ: 25
DC205
Số chỗ: 25
DC301
Số chỗ: 50
DC302
Số chỗ: 60
DC303
Số chỗ: 50
DC304
Số chỗ: 25
DC306
Số chỗ: 5
DC401
Số chỗ: 27
DC402
Số chỗ: 30
DC403
Số chỗ: 55
DC404
Số chỗ: 40
DC405
Số chỗ: 25
DC406
Số chỗ: 25
DC407
Số chỗ: 5
HA101
Số chỗ: 48
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2015
HA102
Số chỗ: 48
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2015
HA103
Số chỗ: 48
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2015
HA201(T)
Số chỗ: 40
HA202(T)
Số chỗ: 40
HA203(T)
Số chỗ: 40
HA301
Số chỗ: 40
Nghiệp vụ HDDL ngành NNH & NNN
HA302
Số chỗ: 40
(411.16.Nh.06) Kỹ năng tiếng B2.2-06
Lê Thị Xuân Ánh - Bù
HA303(T)
Số chỗ: 40
HA401
Số chỗ: 48
Thi NLTN Top J
HA402
Số chỗ: 48
Thi NLTN Top J
HA403
Số chỗ: 48
HA501
Số chỗ: 48
HA502
Số chỗ: 48
HA503
Số chỗ: 48
HB101
Số chỗ: 48
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2015
HB102
Số chỗ: 48
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2015
HB103
Số chỗ: 48
Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2015
HB201
Số chỗ: 48
(413.17.VLVH2) Ngoại ngữ II.1 (Pháp) – 02 (B2VLVH)
Dương Thị Thuỳ Nhi
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và Nhật Bản
HB202
Số chỗ: 48
(413.17.VLVH3) Ngoại ngữ II.1 (Pháp) – 03 (B2VLVH)
Trần Gia Nguyên Thy
HB203(T)
Số chỗ: 40
HB302
Số chỗ: 40
(417.14.Nh.04) Dịch viết 3 -01
Dư Thoại Tú - Bù
(417.14.Nh.04) Dịch viết 3 -01
Dư Thoại Tú - Bù
HB303
Số chỗ: 48
(417.15.Nh.05) Nghe 5 -02
Ngô Quang Vinh - Bù
(417.15.Nh.06) Nghe 5 -03
Ngô Quang Vinh - Bù
(417.15.Nh.04) Nghe 5 -01
Ngô Quang Vinh - Bù
HB401
Số chỗ: 48
Thi NLTN Top J
HB402
Số chỗ: 48
Thi NLTN Top J
HB403
Số chỗ: 48
Thi NLTN Top J
HB501
Số chỗ: 48
HB502
Số chỗ: 48
HB503
Số chỗ: 48
HC201
Số chỗ: 90
HC203(T)
Số chỗ: 40
HC204
Số chỗ: 120
HC301
Số chỗ: 40
HC303
Số chỗ: 110
HC304
Số chỗ: 40
HC401
Số chỗ: 110
HC402
Số chỗ: 48
HC403
Số chỗ: 48
HC404
Số chỗ: 120
HC501
Số chỗ: 100
HC502
Số chỗ: 48
HC503
Số chỗ: 48
HC504
Số chỗ: 120
Khoa tiếng Pháp đăng ký phòng tổng duyệt đón tân sinh viên
HCDTV
Số chỗ: 65
HHTA
Số chỗ: 300
Khoa Quốc tế học tổ chức sơ khảo chương trình tài năng sinh viên
Khoa tiếng Trung tổ chức văn nghệ đón tân Sinh viên khóa 2017