Phòng học
Giảng đường:
Tùy chọn:
OPT1
Ngày: Tuần:
Danh sách phòng học
PhòngTiết
1(7h00)2(8h00)3(9h00)4(10h00)5(11h00)6(12h30)7(13h30)8(14h30)9(15h30)10(16h30)11(17h30)12(18h15)13(19h10)14(19h55)
DA101
Số chỗ: 48
(411.16.Nh.09) Kỹ năng tiếng B2.5-09
Bùi Thị Ngọc Anh
(411.16.Nh.08) Kỹ năng tiếng B2.3-08
Lê Thị Bích Hạnh - Bù
DA102
Số chỗ: 25
DA201
Số chỗ: 25
DA202
Số chỗ: 25
DA204(T)
Số chỗ: 25
DA301
Số chỗ: 25
DA303
Số chỗ: 25
DA304
Số chỗ: 25
DB102
Số chỗ: 40
(411.16.Nh.06) Kỹ năng tiếng B2.3-06
Đặng Thị Phương Hà
DB103
Số chỗ: 40
DB201(T)
Số chỗ: 31
DB202
Số chỗ: 56
(419.17.Nh.02) Kỹ năng tiếng B1.3-02
Ng Phan Phương Thảo
DB203
Số chỗ: 56
(411.16.Nh.03) Kỹ năng tiếng B2.5-03
Tang Thi Ha Van
DB204
Số chỗ: 56
(411.17.Nh.06) Kỹ năng tiếng B1.3-06
Huỳnh Thị Thu Nguyệt
DB301
Số chỗ: 40
(411.16.Nh.08) Kỹ năng tiếng B2.4-08
Nguyễn Lê An Phương
(411.17.Nh.07) Kỹ năng tiếng B1.4-07
Phạm Đỗ Quyên
DB302
Số chỗ: 120
(411.16.Nh.04) Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-04
Võ Thị Thao Ly
(411.17.Nh.03) Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-03
Trần Quang Hải
(411.17.Nh.04) Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-04
Hồ Thị Kiều Oanh
DB303
Số chỗ: 120
(411.17.Nh.05) Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-05
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
(411.17.Nh.05) Phương pháp nghiên cứu khoa học-05
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
(411.17.Nh.04) Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-04
Trần Hữu Thuần
(411.17.Nh.03) Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-03
Trần Hữu Thuần
DC201
Số chỗ: 50
(412.17.Nh.01) Hình thái học-01(CLC)
Lê Tấn Thi
(412.16.Nh.01) Lý thuyết dịch-01(CLC)
Lê Tấn Thi
(412.17.Nh.03) Hình thái học-03(CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt
(412.17.Nh.01) Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-01 (CLC)
Hồ Lê Minh Nghi
DC202
Số chỗ: 56
(411.17.Nh.01) Kỹ năng tiếng B1.4-01
Trần Quỳnh Trâm
DC203
Số chỗ: 60
(411.15.Nh.02) Ngữ pháp nâng cao-02
Hà Nguyễn Bảo Tiên
DC204
Số chỗ: 25
DC205
Số chỗ: 25
DC301
Số chỗ: 50
(412.16.Nh.01) Tiếng Anh Thương mại 1-01(CLC)
Lê Văn Bá
(412.17.Nh.02) Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-02 (CLC)
Dương Quang Trung
DC302
Số chỗ: 60
(212.15.Nh.13) Tư tưởng Hồ Chí Minh-13 (CLC)
Dương Anh Hoàng
(212.15.Nh.14) Tư tưởng Hồ Chí Minh-14 (CLC)
Dương Anh Hoàng
DC303
Số chỗ: 50
(411.16.Nh.02) Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-02(CLC)
Hà Nguyễn Bảo Tiên
DC304
Số chỗ: 25
(411.15.Nh.01) Dẫn nhập ngữ pháp chức năng-01(CLC) TCHON
Phan văn Hòa
DC306
Số chỗ: 5
DC401
Số chỗ: 27
DC402
Số chỗ: 30
(411.16.Nh.02) Kỹ năng tiếng B2.4-02(CLC)
Võ Thị Quỳnh Anh
(411.17.Nh.01) Kỹ năng tiếng B1.3-01 (CLC)
Hồ Quảng Hà
DC403
Số chỗ: 55
(411.16.Nh.04) Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-04(CLC)
Ng Dương Nguyên Hảo
DC404
Số chỗ: 40
(415.17.Nh.02) Ngoại ngữ II.1 (Trung)-02(CLC)
Đỗ Thị Mỹ Linh
(416.15.Nh.01) Thống kê xã hội học-01(CLC)
Phạm Quang Tín
DC405
Số chỗ: 30
(416.17.Nh.01) Tiếng Anh B1.1-01 (CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt
(412.15.Nh.01) Kỹ năng tiếng C1.4-01(CLC)
Elliot Cooper
DC406
Số chỗ: 30
(412.15.Nh.02) Kỹ năng tiếng C1.3-02(CLC)
Lê Văn Bá
DC407
Số chỗ: 5
Lớp TV ngắn hạn
HA101
Số chỗ: 48
(415.16.Nh.01) Quản trị học-01
Trần Minh Tùng
(415.16.Nh.01) Marketing căn bản-01
Trần Minh Tùng
(412.17.Nh.04) Kỹ năng tiếng B1.4-04
Đinh Thanh Liêm
HA102
Số chỗ: 48
(417.16.Nh.01) Nghe 4-01(H)
Nguyễn Thị Phương Thu
(415.17.Nh.01) Tổng quan du lịch-01
Trương Phước Minh
17BHTC02 - VLVH
HA103
Số chỗ: 48
(412.15.Nh.03) Kỹ năng tiếng C1.4-03
Nguyễn Thị Thanh Hương - Bù
(414.17.Nh.01) Nghe - Nói 2-01
Nguyễn Thị Vân
(416.17.Nh.02) Tiếng Anh B1.1-02
Võ Nguyễn Thùy Trang - Bù
HA201(T)
Số chỗ: 40
HA202(T)
Số chỗ: 40
HA203(T)
Số chỗ: 40
HA301
Số chỗ: 40
(412.15.Nh.04) Kỹ năng tiếng C1.4-04
Nguyễn Thị Thanh Hương - Bù
HA302
Số chỗ: 40
(413.16.Nh.02) Văn hóa Pháp-02
Dương Thị Thuỳ Nhi
(411.15.Nh.10) Biên dịch 2-10
Trần Đình Nguyên
HA303(T)
Số chỗ: 40
HA401
Số chỗ: 48
HA402
Số chỗ: 48
HA403
Số chỗ: 48
HA501
Số chỗ: 48
(416.16.Nh.02) Kỹ năng tiếng B2.3-02
Lê Thị Kim Yến
(417.17.Nh.01) Nói 2 -01(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
HA502
Số chỗ: 48
(417.17.Nh.03) Viết 2 -03(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)
HA503
Số chỗ: 48
HB101
Số chỗ: 48
16BHTC02 - VLVH
HB102
Số chỗ: 48
HB103
Số chỗ: 48
(419.17.Nh.01) Tiếng Pháp 2C-01
Dương Thị Thùy Trang
17BHTC03&04 - VLVH
HB201
Số chỗ: 48
(412.15.Nh.02) Nguyên lý kế toán-02
Nguyễn Thị Nam Thanh
(416.17.Nh.02) Tiếng Anh B1.1-02
Võ Nguyễn Thùy Trang
HB202
Số chỗ: 48
HB203(T)
Số chỗ: 40
HB302
Số chỗ: 40
(417.17.Nh.01) Đọc - Viết 2-01
Phan Trọng Bình
(417.17.Nh.01) Nghe - Nói 2-01
Nguyễn Thị Như Ý (Thái)
HB303
Số chỗ: 48
HB401
Số chỗ: 48
(415.15.Nh.03) Cú pháp Tiếng Trung-03
Nguyễn Thị Minh Trang
(415.15.Nh.04) Cú pháp Tiếng Trung-04
Nguyễn Thị Minh Trang
HB402
Số chỗ: 48
(413.16.Nh.02) Tiếng Pháp 4A-02
Trần Gia Nguyên Thy
(411.15.Nh.03) Kỹ năng tiếng C1.4-03
Lê Thị Xuân Ánh
(412.15.Nh.02) Biên dịch 2 (du lịch) - 02
Hồ Sĩ Thắng Kiệt
HB403
Số chỗ: 48
(414.16.Nh.01) Đất nước học Nga-01
Vũ Thanh Tâm
(411.15.Nh.09) Kỹ năng tiếng C1.4-09
Trần Thị Phương Thảo
HB501
Số chỗ: 48
(416.17.Nh.02) Văn bản hành chính-02
Nguyễn Quang Giao
HB502
Số chỗ: 48
(412.15.Nh.02) Kỹ năng tiếng C1.4-02
Vương Bảo Ngân
HB503
Số chỗ: 48
(411.15.Nh.08) Phiên dịch 2-08
Trần Huy Khánh
HC201
Số chỗ: 90
(411.14.Nh.06) HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-06
Phan Thị Thanh Bình - Bù
(416.15.Nh.01) Lịch sử, văn hoá và chính trị Châu Âu-01
Nguyễn Hữu Bình
(412.15.Nh.01) Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-01
Trần Quang Hải
HC203(T)
Số chỗ: 40
HC204
Số chỗ: 120
HC301
Số chỗ: 40
HC303
Số chỗ: 110
(416.15.Nh.02) Văn bản hành chính-02
Nguyễn Quang Giao
(416.15.Nh.01) Tiếp xúc ngôn ngữ và văn tự Đông Á-01
Nguyễn Hồng Thanh
HC304
Số chỗ: 40
HC401
Số chỗ: 110
(412.16.Nh.01) Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam-01
Trương Phước Minh
(416.17.Nh.01) Đại cương lịch sử Việt Nam-01
Nguyễn Mạnh Hồng
(416.16.Nh.01) Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc-01
Hoàng Nhân
(415.16.Nh.01) Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-01
Trương Phước Minh
HC402
Số chỗ: 48
(412.17.Nh.02) Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-02
Nguyễn Thị Cẩm Tú
HC403
Số chỗ: 48
HC404
Số chỗ: 120
(209.16.Nh.12) Đường lối CM của Đảng CSVN-12
Đỗ Thị Hằng Nga
(209.16.Nh.09) Đường lối CM của Đảng CSVN-09
Lê Thị Tuyết Ba
(416.16.Nh.01) Lịch sử và văn hóa Trung Quốc-01
Trần Kim Dung
HC501
Số chỗ: 100
(411.15.Nh.03) Văn hóa Mỹ-03
Đinh Thị Hoàng Triều
(411.15.Nh.04) Văn hóa Mỹ-04
Đinh Thị Hoàng Triều
(412.15.Nh.01) Nguyên lý kế toán-01
Nguyễn Thị Nam Thanh
HC502
Số chỗ: 48
(415.17.Nh.01) Ngoại ngữ II.1 (Trung)-01
Võ Thị Hà Liên
(415.17.Nh.02) Ngoại ngữ II.1 (Trung)-02
Trần Nguyễn Ngọc Hương
HC503
Số chỗ: 48
(415.16.Nh.01) Ngoại ngữ II.2 (Trung) - 01
Nguyễn Ngọc Nam
(415.17.Nh.04) Ngoại ngữ II.1 (Trung)-04
Phạm Lý Nhã Ca
HC504
Số chỗ: 120
(415.15.Nh.01) Cú pháp Tiếng Trung-01
Ngô Thị Lưu Hải - Bù
(415.15.Nh.01) Cú pháp Tiếng Trung-01
Ngô Thị Lưu Hải - Bù
(412.16.Nh.01) Marketing căn bản-01
Trần Minh Tùng
(416.17.Nh.01) Văn bản hành chính-01
Nguyễn Quang Giao
HCDTV
Số chỗ: 65
HHTA
Số chỗ: 300
(411.14.Nh.05) HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-05
Phan Thị Thanh Bình - Bù