Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419200009Chung Thị Thúy An03/03/200220SPT01
2413200001Dương Nguyễn Thúy An08/02/200220CNP01
3413200002Nguyễn Thị An05/08/200220CNP01
4417200193Võ Thị Thúy An20/11/200220CNH02
5415200066Cao Thị Diệp Anh02/02/200220CNTTM01
6413200006Lê Nguyễn Lan Anh16/03/200220CNPDL01
7413200005Lê Thị Minh Anh13/12/200220CNP01
8419200011Lê Thị Phương Anh13/12/200220SPT01
9415200068Lê Thị Vân Anh22/06/200220CNTDL01
10415200067Lê Vân Anh01/07/200220CNTDL01
11417200197Nguyễn Lê Hoàng Anh24/04/200220CNH02
12419200010Nguyễn Song Đông Anh05/12/200220SPT01
13419200094Nguyễn Thị Hoàng Anh27/05/199920SPACT2
14417200196Nguyễn Thị Kim Anh30/05/200220CNH01
15417200195Nguyễn Thị Lan Anh20/02/200220CNH02
16419200046Phạm Quỳnh Anh05/01/200220SPATH01
17417200194Phan Thị Quỳnh Anh20/12/200220CNH02
18417200059Võ Thị Linh Anh26/10/200220CNJ02
19419200045Võ Vân Anh16/09/200020SPA01
20413200009Đồng Thị Kim Ánh01/06/200220CNP01
21416200007Huỳnh Thị Ngọc Ánh18/04/200220CNDPH01
22415200069Nguyễn Diệu Ánh22/11/200220CNTDL01
23413200008Nguyễn Thị Ngọc Ánh30/08/200220CNP01
24419200030Phan Thị Kim Ánh27/07/200220SPP01
25417200198Võ Minh Ánh26/10/200220CNH01
26413200004Lê Thị Hồng Ân10/10/200220CNPDL01
27413200003Phạm Thiên Ân04/03/200220CNPDL01
28417200199Phạm Chi Băng15/03/200220CNH01
29416200008Trương Ngọc Bích10/07/200220CNDPH01
30419200047Hoàng Kim Chi03/02/200220SPA01