Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415200074Nguyễn Anh Đức31/10/200220CNTTM01
2417200062Võ Quang Đức28/03/200120CNJ02
3419200031Bùi Thị Hương Giang24/11/200120SPP01
4417200067Ngô Thị Thục Giang27/03/200220CNJ01
5417200205Trần Thị Trà Giang17/10/200220CNH01
6416200017Võ Thị Ngọc Giàu18/08/200120CNDPH01
7417200068Nay H’Sếp06/07/200120CNJ03
8417200208Biện Thị Mỹ Hạnh01/07/200220CNH02
9417200209Nguyễn Thu Hạnh28/07/200220CNH03
10419200054Đoàn Thị Diễm Hằng02/01/200220SPA01
11413200018Hoàng Thị Hằng20/01/200220CNP01
12415200099Hoàng Thị Thu Hằng20/03/200220CNTTM01
13417200207Lê Thị Thúy Hằng04/04/200120CNH03
14417200206Nguyễn Thị Minh Hằng04/12/199920CNH02
15417200072Phạm Khánh Hằng13/03/200220CNJ01
16417200071Trương Thúy Hằng29/08/200220CNJ01
17415200098Trần Bích Hằng02/08/200220CNTDL01
18415200091Đoàn Thị Ngân Hà17/04/200220CNTDL01
19413200016Hồ Thị Cẩm Hà22/12/200220CNPDL01
20415200092Mai Thị Thu Hà18/05/200220CNTDL01
21417200069Nguyễn Thị Ngân Hà01/01/200220CNJ03
22419200053Nguyễn Việt Hà20/10/200220SPA01
23415200089Trần Thị Việt Hà03/09/200220CNTTM01
24416200018Võ Tuyết Hà17/01/200220CNDPH01
25415200094Trần Thị Thanh Hải09/01/200220CNTDL01
26417200210Nguyễn Thị Hảo29/06/200220CNH02
27419200013Tăng Thị Mỹ Hảo30/04/200220SPT01
28417200070Hồ Ngọc Hân27/03/200220CNJ03
29417200073Phạm Thị Hậu02/11/200220CNJ03
30416200022Huỳnh Thị Ngọc Hiền11/07/200220CNDPH01