Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419200058Nguyễn Khánh Huyền22/09/200220SPATH01
2417200217Nguyễn Thị Khánh Huyền09/07/200220CNH03
3417200218Nguyễn Thị Mỹ Huyền23/10/200220CNH03
4419200057Nguyễn Thị Thanh Huyền16/05/200220SPATH01
5417200219Trần Khánh Huyền24/08/200220CNH02
6415200112Trần Thị Huyền10/08/200220CNTTM01
7417200216Trần Thị Huyền09/06/200220CNH01
8417200079Võ Nguyên Hy23/05/200220CNJ01
9417200221Phạm Thị Nhật Khánh02/09/200220CNH03
10417200080Trần Thị Ngọc Khánh17/05/200220CNJ03
11417200081Đặng Hoàng Khuê07/08/200220CNJ01
12415200118Nguyễn Đinh Bình Khuê03/05/200220CNTTM01
13417200082Nguyễn Thị Linh Kiều31/01/200220CNJ01
14413200028Đoàn Huỳnh Thiên Kim10/12/200220CNP01
15415200120Hồ Thị Lan21/09/200220CNTDL01
16415200119Vi Nhị Tam Lan07/08/200220CNTTM01
17419200059Trương Thị Thúy Lê26/01/200220SPA01
18417200083Thạch Thị Liên08/11/200220CNJ01
19415200127Bùi Nguyễn Khánh Linh20/09/200120CNTDL01
20419200060Giang Tiểu Linh20/01/200220SPA01
21417200222Lê Nhật Linh25/08/200220CNH02
22415200121Lê Trần Khánh Linh07/12/200220CNTTM01
23417200086Ngô Thị Quý Linh28/09/200220CNJ01
24413200030Nguyễn Khánh Linh01/01/200220CNP01
25415200126Nguyễn Mai Linh21/01/200220CNTDL01
26415200123Nguyễn Ngọc Khánh Linh04/03/200220CNTTM01
27415200122Nguyễn Thị Khánh Linh28/01/200220CNTTM01
28413200031Nguyễn Thị Kiều Linh31/07/200220CNPDL01
29415200125Nguyễn Thị Nhật Linh06/02/200220CNTTM01
30413200034Nguyễn Thị Thùy Linh29/08/200220CNP01