Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200119Phạm Thị Thanh Tâm22/10/200220CNJ03
2417200121Đàm Nguyễn Thanh Thanh02/04/200220CNJ02
3417200263Nguyễn Phương Thanh07/04/200220CNH02
4417200262Phạm Thị Thu Thanh18/02/200220CNH02
5417200261Trần Nguyễn Lộc Thanh14/11/200220CNH01
6417200122Võ Thị Thanh23/10/200220CNJ02
7415200181Bùi Trương Thanh Thảo10/02/200220CNTDL01
8417200265Đoàn Thị Thanh Thảo10/09/200220CNH03
9417200267Huỳnh Thị Thu Thảo01/04/200220CNH01
10413200066Lê Thị Ngọc Thảo21/10/200220CNP01
11417200266Nguyễn Ngọc Thanh Thảo05/08/200220CNH01
12413200064Nguyễn Thị Thảo08/10/200220CNPDL01
13415200183Nguyễn Thị Thanh Thảo20/09/200220CNTDL01
14417200268Nguyễn Thị Thanh Thảo29/05/200220CNH01
15413200065Phạm Hồng Uyên Thảo19/01/200220CNPDL01
16415200182Phạm Thị Thu Thảo27/06/200220CNTTM01
17417200123Thân Thị Thảo01/01/200220CNJ03
18417200264Võ Thị Thu Thảo12/10/200220CNH02
19415200178Lê Hồng Thái17/10/200220CNTTM01
20417200120Trần Thị Hồng Thắm02/12/200220CNJ03
21417200125Hứa Hoàng Thi24/07/200220CNJ02
22419200079Nguyễn Anh Thi06/03/200220SPATH01
23417200124Nguyễn Thị Hoài Thi18/12/200020CNJ03
24419200080Hồ Kim Lưu Thông03/10/200220SPATH01
25413200068Lê Thị Thoa20/07/200220CNPDL01
26419200023Lê Thị Kim Thoa29/06/200220SPT01
27413200067Lưu Nguyễn Anh Thoa19/12/200220CNPDL01
28417200269Trương Thị Ngọc Thơ06/09/200220CNH03
29417200127Bùi Thị Anh Thư04/06/200220CNJ01
30415200188Dương Thị Minh Thư31/12/200220CNTDL01