Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200056Nguyễn Trường An28/10/200220CNA01
2411200058Đặng Thị Lan Anh13/09/200220CNA01
3411200105Nguyễn Hoàng Anh06/11/200220CNA02
4411200057Trà Thị Hồng Anh18/12/200220CNA01
5411200106Trương Trịnh Quỳnh Anh04/06/200220CNA02
6411200147Đặng Thị Ngọc Ánh08/04/200220CNA03
7411200059Nguyễn Hồng Ánh12/06/200220CNA01
8411200148Nguyễn Thị Ngọc Ánh10/03/200220CNA03
9411200107Trịnh Thị Hải Âu01/09/200220CNA02
10411200061Nguyễn Ngọc Bảo07/11/200220CNA01
11411200060Trần Thị Bắc27/04/200220CNA01
12411200062Đặng Duy Bình05/09/200220CNA01
13411200108Nguyễn Hữu Cảnh12/08/200220CNA02
14411200109Trần Thái Bảo Châu08/09/200220CNA02
15411200111Trần Thị Chi07/03/200220CNA02
16411200110Trịnh Thị Mai Chi06/02/200220CNA02
17411200072Nguyễn Thị Thu Diễm01/01/200220CNA01
18411200151Nguyễn Thị Thùy Dương24/07/200220CNA03
19411200152Nguyễn Thị Dưỡng19/02/200220CNA03
20411200153Châu Thị Mỹ Duyên27/12/200220CNA03
21411200073Nguyễn Thị Quỳnh Duyên20/08/200220CNA01
22411200114Trần Thị Mỹ Duyên01/02/200220CNA02
23411200112Tưởng Thành Đạt26/03/200220CNA02
24411200149Nguyễn Hoàng Linh Đan02/01/200220CNA03
25411200063Nguyễn Thị Hồng Đào07/05/200220CNA01
26411200113Lê Trần Khánh Đoan21/03/200220CNA02
27411200150Phạm Việt Đức27/09/200220CNA03
28411200115Nguyễn Minh Giang04/12/200220CNA02
29411200154Nguyễn Thị Giang19/08/200220CNA03
30411200116Nguyễn Thị Như Ha14/02/200220CNA02