Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200155Lê Hồng Hà18/07/200220CNA03
2411200157Võ Thị Thu Hà24/05/200220CNA03
3411200158Trương Ngọc Hân29/11/200220CNA03
4412170177Lê Thị Hiền20/11/199917CNADL02
5411200159Nguyễn Thị Hiền22/01/200220CNA03
6411200117Nguyễn Trương Thảo Hiền12/09/200220CNA02
7411200074Lê Thị Thu Hoài13/08/200220CNA01
8411200075Nguyễn Thị Hương20/08/200220CNA01
9411200077Nguyễn Thị Huỳnh Hương21/08/200220CNA01
10411200160Nguyễn Trần Hà Hương05/09/200220CNA03
11411200076Trần Thị Hương14/03/200220CNA01
12411200161Đoàn Nguyễn Anh Huy11/12/200220CNA03
13411200078Trần Thị Huyền23/10/200220CNA01
14411200079Trần Thị Thanh Huyền25/10/200220CNA01
15411200118Nguyễn Hùng27/11/200220CNA02
16411200162Phạm Nguyên Kha08/09/200220CNA03
17411200080Trần Thị Lam20/01/200220CNA01
18411200081Trần Thị Lan02/01/200220CNA01
19411200082Ksor Mỹ Lệ03/03/200220CNA01
20411200163Trần Thị Thùy Liên05/03/200220CNA03
21411200083Bạch Văn Hà Linh02/01/200220CNA01
22411200121Dương Thị Ngọc Linh14/09/200220CNA02
23411200164Đặng Thị Thùy Linh17/07/200220CNA03
24411200084Đậu Khánh Linh10/04/200220CNA01
25411200120Lê Huyền Linh27/01/200220CNA02
26411200119Lê Khánh Linh20/12/200220CNA02
27411200124Nguyễn Thị Ánh Linh14/03/200220CNA02
28411200122Nguyễn Thị Tố Linh19/04/200220CNA02
29411200123Võ Thị Việt Linh04/06/200220CNA02
30411200085Đỗ Hồng Thanh Loan05/12/200220CNA01