Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200508Nguyễn Thị Phương Thảo03/01/200220CNA11
2411200510Trần Thị Phương Thảo22/07/200220CNA11
3411200509Võ Mai Thanh Thảo19/01/200220CNA11
4411200512Nguyễn Anh Thịnh13/05/200220CNA11
5411200511Hồ Thị Thiện29/05/200220CNA11
6411200216Mai Thị Anh Thư06/02/200220CNA04
7411200306Nguyễn Nhật Thư28/04/200220CNA06
8411200215Phạm Uyên Thư14/01/200220CNA04
9411200514Trần Nguyễn Anh Thư26/09/200220CNA11
10411200214Bùi Thị Diệu Thu28/07/200220CNA04
11411200513Nguyễn Thị Hoài Thu11/10/200220CNA11
12411200217Nguyễn Nhị Sang Thủy03/07/200220CNA04
13411200515Nguyễn Thị Nhật Tiên16/06/200220CNA11
14411200218Nguyễn Thị Thủy Tiên09/05/200220CNA04
15411200219Thiều Thị Ngọc Tiên02/08/200220CNA04
16411200224Châu Thị Diễm Trang12/03/200120CNA04
17411200222Đào Ngọc Phương Trang31/10/200220CNA04
18411200307Lê Thị Trang08/01/200120CNA06
19411200516Nguyễn Lê Hà Trang21/01/200220CNA11
20411200223Trần Thị Thùy Trang10/09/200220CNA04
21411200221Huỳnh Lê Ngọc Trâm08/07/200220CNA04
22411200220Nguyễn Thị Bích Trâm14/01/200220CNA04
23411200308Lê Thị Thùy Trinh03/03/200220CNA06
24411200226Nguyễn Thị Hồng Tươi07/11/200220CNA04
25411200227Trịnh Thị Tiểu Tuyết10/04/200220CNA04
26411200225Nguyễn Thị Ngọc Tú23/11/200220CNA04
27411200433Hồ Phương Uyên02/05/200220CNA06
28411200309Lê Lương Thảo Uyên29/04/200220CNA06
29411200228Nguyễn Lâm Vĩ07/03/200220CNA04
30411200310Dương Thị Kiều Vy09/05/200220CNA06
31411200312Ngô Thị Như Yến01/11/200220CNA06
32411200311Nguyễn Thị Hải Yến30/01/200220CNA06