Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1416211161101PARK SEOK HWAN02/07/199216CNTV01
2416190273Hwang Juhyeon31/12/199919CNTV01
3416190270Jang Sunghoon19/02/197919CNTV01
4416190274Kim Youngseok09/03/200319CNTV01