Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200313Đặng Thị An29/01/200220CNA07
2412200120Lê Thị Vân Anh30/03/200220CNATM01
3411200314Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh31/08/200220CNA07
4411200354Nguyễn Asia24/02/200220CNA08
5411200315Nguyễn Thị Thục Chi18/06/200120CNA07
6411200318Đoàn Nhật Dương28/05/200220CNA07
7411200317Nguyễn Thị Mỹ Dung18/04/200220CNA07
8411200356Hà Thị Duyên22/05/200220CNA08
9412200121Lê Thị Mỹ Duyên21/01/200220CNATM01
10411200355Nguyễn Đình Tiến Đạt08/09/200220CNA08
11411200358Lê Hương Giang20/12/200220CNA08
12411200357Phạm Thị Hồng Giang02/07/200220CNA08
13411200320Trần Lê Hương Giang19/06/200220CNA07
14411200319Trần Thị Trà Giang02/09/200220CNA07
15411200360Lê Thị Hạnh17/02/200220CNA08
16411200359Trần Thị Thu Hằng13/06/200220CNA08
17411200321Trương Thu Hà20/11/200220CNA07
18411200322Thái Nguyễn Huỳnh Hân05/11/200220CNA07
19412200122Hồ Thị Hiền16/06/200220CNATM01
20411200323Cao Thị Hoa30/10/200220CNA07
21411200361Trần Thị Hòa16/05/200220CNA08
22411200324Phùng Diệu Hương28/02/200220CNA07
23412200123Nguyễn Lê Huy07/12/200220CNATM01
24411200325Trần Thanh Huyền29/12/200220CNA07
25412200124Hồ Nguyễn Mai Khanh19/03/200220CNATM01
26412200125Trần Quốc Khánh21/04/200220CNATM01
27411200326Phạm Huỳnh Thiên Kim09/04/200220CNA07
28411200362Lê Thị Ngọc Lài25/09/200220CNA08
29411200364Lê Hồng Lam07/11/200220CNA08