Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419190003Mai Thị Thái Bình15/10/200119SPATH01
2419190049Nguyễn Ngọc Cẩm30/11/200119SPP01
3419190050Trần Thị Cẩm Dân30/07/200119SPP01
4419190005Lê Thị Thùy Dương27/06/200119SPATH01
5419190004Nguyễn Kiều Duyên07/05/200119SPA01
6419190008Nguyễn Hiếu Hạnh16/08/200119SPA01
7419190009Đặng Lê Việt Hằng19/03/200119SPA01
8419170014Vương Thanh Hà15/09/199917SPA02
9413131161110NGUYỄN PHẠM THU HIỀN26/07/199817SPP01
10419190011Nguyễn Thị Thu Hiền03/02/200119SPATH01
11419190012Trần Thị Thúy Hiền03/03/200119SPATH01
12419190014Phan Nhật Hoàng16/04/200119SPATH01
13419190016Võ Thị Thanh Hường09/11/200119SPATH01
14419190111Nguyễn Minh Huyền10/10/200019SPACT2
15419190053Đặng Nguyễn Khánh Linh30/09/200019SPP01
16419190054Hoàng Thị Mai Linh03/09/200119SPP01
17419190020Trần Thị Thảo Linh31/08/200119SPATH01
18419190056Trần Thị Diễm My30/03/200019SPP01
19419190057Đinh Trường Tuyết Ngân17/12/200119SPP01
20419190023Nguyễn Thị Thanh Nguyệt13/09/200119SPATH01
21419190024Nguyễn Thị Yến Nhi10/10/200119SPATH01
22419190025Nguyễn Yến Nhi19/10/200119SPATH01
23415131161122VŨ VĂN QUÂN26/04/199717SPT01
24419190059Trương Thị Tâm09/12/200119SPP01
25419190029Võ Thị Tâm07/02/200119SPATH01
26419190032Đỗ Kim Thảo06/02/200119SPA01
27419190034Lương Thị Anh Thư17/04/200119SPATH01
28419190035Nguyễn Ngọc Anh Thư05/04/200119SPA01
29419190036Từ Thị Anh Thư23/10/200119SPA01
30419190033Bùi Dương Thanh Thủy04/07/200119SPATH01
31419190063Nguyễn Hoàng Vân Thy30/12/200119SPP01
32419190060Nguyễn Trọng Tiến25/03/200119SPP01
33419190037Hà Thị Thùy Trang05/05/200119SPA01
34419190038Lê Thị Thùy Trang25/04/200119SPATH01
35419190040Đào Thị Ngọc Trâm16/04/200119SPATH01
36419190064Nguyễn Ngọc Trâm14/08/200119SPP01
37419190062Võ Như Cát Tường02/01/200119SPP01
38419190061Đoàn Minh Tuyền23/09/200119SPP01
39419190031Nguyễn Thị Ánh Tuyết22/05/200119SPA01
40419190046Vũ Hồng Vân28/07/200119SPATH01
41419170229Nguyễn Thị Thúy Vâng21/12/199917SPP01
42413131161133TRỊNH QUANG VŨ28/08/199816SPP01