Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419170110Phan Thị Lan Anh19/05/199817SPT01
2419170111Đỗ Thị Ngọc Ánh14/10/199917SPT01
3411132161103Nguyễn Thị Ngọc Ánh02/11/199818SPA01
4419170113Trần Ngọc Diệp14/05/199917SPT01
5419170114Phan Thị Thùy Dung30/06/199917SPT01
6419170115Võ Thị Thùy Dung23/10/199917SPT01
7419180051Huỳnh Thị Hồng Duyên19/07/200018SPP01
8419170116Trần Thị Hạnh23/11/199917SPT01
9419170119Huỳnh Thị Thanh Hồng05/04/199917SPT01
10419170118Nguyễn Thị Yến Hồng13/10/199717SPT01
11419170117Nguyễn Thị Mộng Hoài09/06/199917SPT01
12419180054Phan Thị Thanh Hương11/09/199818SPP01
13419170120Phạm Thị Minh Hường08/12/199917SPT01
14419170121Phan Nguyễn Nhật Khánh30/08/199817SPT01
15411132161117Lê Thị Mỹ Linh02/09/199817SPA02
16419170027Nguyễn Thành Long02/04/199917SPA01
17419170171Nguyễn Ngọc Mạnh25/11/199817SPTCT2
18419180095Trần Sao Mai01/01/199818SPACT2
19419170122Nguyễn Ngọc Trà My14/08/199917SPT01
20419170124Nguyễn Hồ Thanh Ngân21/05/199917SPT01
21419170123Trần Phương Ngân02/09/199917SPT01
22419170036Trần Thị Ánh Ngân14/03/199918SPA01
23419170125Phạm Thị Nghĩa20/10/199917SPT01
24419170126Trần Thị Ngoãn09/03/199917SPT01
25419170127Nguyễn Thị Yến Nhi21/10/199917SPT01
26419170128Đàm Thị Kim Oanh08/06/199917SPT01
27415131161122VŨ VĂN QUÂN26/04/199717SPT01
28419170129Trần Quang Sáng01/03/199917SPT01
29419180059Đặng Trần Thanh Tâm15/08/200018SPP01
30419180060Nguyễn Ngọc Phương Thanh19/05/200018SPP01
31419170131Lữ Nguyên Thảo13/08/199917SPT01
32419170130Nguyễn Thị Phương Thảo12/01/199917SPT01
33415131151126Tăng Thị Thái25/09/199716SPT01
34419170132Nguyễn Thị Thơm02/12/199917SPT01
35419170133Phan Thị Minh Thuý08/12/199917SPT01
36419170134Nguyễn Thị Thanh Thủy11/08/199917SPT01
37419180065Huỳnh Ngọc Trâm28/05/200018SPP01
38419170135Nguyễn Việt Trung20/08/199917SPT01
39415131161131TRẮNG THỊ TUYẾT08/01/199617SPT01
40419170136Đỗ Thị Ánh Tuyết16/11/199917SPT01
41419170137Văn Diệu Uyên07/11/199917SPT01
42419170229Nguyễn Thị Thúy Vâng21/12/199917SPP01
43419170138Nguyễn Thị Xuân10/04/199917SPT01