Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200082Ksor Mỹ Lệ03/03/200220CNA01
2411200241Trần Thị Bích Lệ09/06/200220CNA05
3411200242Thái Thị Mai Liên15/02/200220CNA05
4411200163Trần Thị Thùy Liên05/03/200220CNA03
5411200406Lê Thị Thúy Liễu02/02/200220CNA09
6411200083Bạch Văn Hà Linh02/01/200220CNA01
7411200121Dương Thị Ngọc Linh14/09/200220CNA02
8411200164Đặng Thị Thùy Linh17/07/200220CNA03
9411200084Đậu Khánh Linh10/04/200220CNA01
10411200289Đoàn Thị Khánh Linh24/03/200220CNA06
11411200199Hoàng Nguyễn Khánh Linh18/09/200220CNA04
12411200120Lê Huyền Linh27/01/200220CNA02
13411200119Lê Khánh Linh20/12/200220CNA02
14411200327Lê Thị Linh12/11/200220CNA07
15411200408Nguyễn Cao Khánh Linh01/06/200220CNA09
16411200290Nguyễn Đoàn Mai Linh10/10/200220CNA06
17411200492Nguyễn Mai Linh13/02/200220CNA11
18411200243Nguyễn Thị Linh02/12/200220CNA05
19411200328Nguyễn Thị Linh25/01/200220CNA07
20411200407Nguyễn Thị Linh10/10/200220CNA09
21411200452Nguyễn Thị Ái Linh24/12/200220CNA10
22411200124Nguyễn Thị Ánh Linh14/03/200220CNA02
23411200122Nguyễn Thị Tố Linh19/04/200220CNA02
24411200365Phạm Hồng Linh26/01/200220CNA08
25411200493Trần Quỳnh Linh01/04/200220CNA11
26411200123Võ Thị Việt Linh04/06/200220CNA02
27411200085Đỗ Hồng Thanh Loan05/12/200220CNA01
28411200494Hồ Thị Loan15/05/200220CNA11
29411200366Nguyễn Thị Thanh Loan23/06/200220CNA08
30411200200Nguyễn Võ Long30/11/200220CNA04