Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200175Lê Thị Trang Nhung24/06/200220CNA03
2411200380Ngô Thị Nhung01/01/200220CNA08
3411200379Nguyễn Thị Hồng Nhung09/02/200220CNA08
4411200418Nguyễn Thị Hồng Nhung12/03/200220CNA09
5411200300Nguyễn Thùy Nhung07/04/200220CNA06
6411200211Hồng Thị Ái Ni18/02/200220CNA04
7411200381Lê Thị Mi Ni27/05/200220CNA08
8411200210Võ Thị Hồng Ni21/05/200220CNA04
9411200337Đỗ Thị Kiều Oanh19/12/200120CNA07
10411200176Trần Thị Kiều Oanh04/02/200220CNA03
11411200419Bùi Thị Thu Phương11/03/200220CNA09
12411200460Đinh Thị Thu Phương19/03/200220CNA10
13411200382Huỳnh Thị Phương22/06/200220CNA08
14411200253Huỳnh Thị Uyên Phương25/09/200220CNA05
15411200302Lê Thanh Nguyên Phương11/07/200220CNA06
16411200338Lê Thảo Phương12/05/200220CNA07
17411200459Lê Thị Lan Phương25/10/200220CNA10
18411200462Lê Thị Nhật Phương26/04/200220CNA10
19411200421Lường Quỳnh Phương04/11/200220CNA09
20411200504Nguyễn Phan Hoài Phương17/08/200220CNA11
21411200503Nguyễn Thị Phương24/04/200220CNA11
22411200420Nguyễn Thị Hồng Phương28/02/200220CNA09
23411200461Phạm Trịnh Thanh Phương24/12/200220CNA10
24411200252Phan Kiều Vy Phương10/11/200220CNA05
25411200301Trần Thị Phước15/02/200220CNA06
26411200463Đặng Thị Phượng30/09/200220CNA10
27411200339Phạm Thị Kim Phượng26/08/200220CNA09
28411200133Hoàng Hải Quân19/07/200220CNA02
29411200177Trà Anh Quân21/06/200220CNA03
30411200212Nguyễn Anh Quốc21/08/200220CNA04