Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200305Mai Nữ Phương Thảo15/04/200220CNA06
2411200136Nguyễn Hữu Phương Thảo01/05/200220CNA02
3411200426Nguyễn Thị Thảo11/06/200220CNA09
4411200468Nguyễn Thị Hiền Thảo04/07/200220CNA10
5411200508Nguyễn Thị Phương Thảo03/01/200220CNA11
6411200258Nguyễn Thị Thanh Thảo16/09/200220CNA05
7411200135Phan Thanh Thảo08/08/200220CNA02
8411200137Phan Thị Phương Thảo01/02/200220CNA02
9411200386Thái Thị Phương Thảo12/02/200220CNA08
10411200510Trần Thị Phương Thảo22/07/200220CNA11
11411200344Trần Thị Thu Thảo21/05/200120CNA07
12411200093Văn Thị Phương Thảo20/11/200220CNA01
13411200509Võ Mai Thanh Thảo19/01/200220CNA11
14411200341Ksor Thắm10/03/200220CNA07
15411200257Nguyễn Thị Thắm08/03/200220CNA05
16411200466Nguyễn Thị Hồng Thắm14/05/200220CNA10
17411200385Đặng Hoàng Thắng08/09/200220CNA08
18411200424Lê Võ Quyết Thắng04/10/200220CNA09
19411200512Nguyễn Anh Thịnh13/05/200220CNA11
20411200511Hồ Thị Thiện29/05/200220CNA11
21411200469Lê Đức Thiện20/07/200220CNA10
22411200094Nguyễn Thị Thanh Thoảng17/04/200220CNA01
23411200095Cao Thị Anh Thư30/10/200220CNA01
24411200428Đào Thị Tâm Thư08/11/200220CNA09
25411200345Huỳnh Minh Anh Thư22/11/200220CNA07
26411200216Mai Thị Anh Thư06/02/200220CNA04
27411200427Nguyễn Hoàng Bảo Thư18/10/200220CNA09
28411200306Nguyễn Nhật Thư28/04/200220CNA06
29411200388Phạm Thị Hoài Thư08/12/200220CNA08
30411200215Phạm Uyên Thư14/01/200220CNA04