Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415200098Trần Bích Hằng02/08/200220CNTDL01
2415200091Đoàn Thị Ngân Hà17/04/200220CNTDL01
3415200092Mai Thị Thu Hà18/05/200220CNTDL01
4417200069Nguyễn Thị Ngân Hà01/01/200220CNJ03
5419200053Nguyễn Việt Hà20/10/200220SPA01
6415200089Trần Thị Việt Hà03/09/200220CNTTM01
7414200006Lê Thị Kim Hải01/06/200220CNNDL01
8415200094Trần Thị Thanh Hải09/01/200220CNTDL01
9419200013Tăng Thị Mỹ Hảo30/04/200220SPT01
10417200070Hồ Ngọc Hân27/03/200220CNJ03
11417200073Phạm Thị Hậu02/11/200220CNJ03
12419200014Sử Thục Hiền01/09/200220SPT01
13415200102Trần Phương Hiền03/01/200220CNTTM01
14415200103Võ Thị Hiền22/03/200220CNTDL01
15419200056Huỳnh Trọng Hiếu09/05/200220SPA01
16419200055Nguyễn Tuấn Hiệp24/02/200220SPA01
17415200107Hồ Thị Hảo Hoàn20/03/200220CNTTM01
18419200032Huỳnh Nhật Hoàng03/12/200220SPP01
19419200015Nguyễn Minh Hoàng20/02/200220SPT01
20417200077Võ Thị Thu Hường22/04/200220CNJ03
21414200009Phan Thị Mỹ Huệ07/08/200020CNNDL01
22417200078Võ Trọng Huy06/09/200220CNJ03
23415200115Dương Thị Thanh Huyền10/12/200220CNTTM01
24419200016Lê Khánh Huyền05/05/200220SPT01
25414200011Nguyễn Khánh Huyền08/02/200220CNNDL01
26419200058Nguyễn Khánh Huyền22/09/200220SPATH01
27419200057Nguyễn Thị Thanh Huyền16/05/200220SPATH01
28415200112Trần Thị Huyền10/08/200220CNTTM01
29417200080Trần Thị Ngọc Khánh17/05/200220CNJ03