Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419200018Đặng Thị Thanh Nga14/02/200220SPT01
2419200034Lê Dương Bích Nga07/06/200220SPP01
3419200068Lê Thiên Nga11/02/200220SPA01
4419200069Nguyễn Quỳnh Nga15/01/200220SPATH01
5415200135Trần Thị Linh Nga12/05/200220CNTDL01
6415200138Phạm Thị Ngọc Ngà18/01/200220CNTTM01
7419200070Hồ Thanh Ngân11/07/200220SPA01
8419200035Huỳnh Hiếu Ngân19/08/200220SPP01
9417200237Huỳnh Nguyễn Kim Ngân17/06/200220CNH03
10419200071Nguyễn Thiên Ngân07/06/200220SPA01
11415200141Thái Thị Kim Ngân21/03/200220CNTTM01
12419200072Lê Thị Thùy Nghi11/02/200220SPA01
13414200020Bùi Thị Thúy Ngọc12/05/200220CNNDL01
14419200073Hồ Lê Minh Ngọc01/09/200220SPATH01
15415200142Lê Như Ngọc30/11/200220CNTDL01
16419200019Lê Thị Ngọc10/08/200220SPT01
17417200097Nguyễn Thị Ngọc22/09/200220CNJ03
18415200144Trần Như Ngọc06/03/200220CNTDL01
19419200098Vĩnh Tôn Nữ Bảo Ngọc03/07/200120SPACT2
20415200145Đàm Phúc Nguyên07/09/200220CNTDL01
21419200036Lê Thị Thảo Nguyên08/04/200220SPP01
22419200076Nguyễn Phúc Nguyên01/03/200220SPA01
23419200075Nguyễn Thảo Nguyên20/03/200220SPA01
24419200020Nguyễn Thị Hạ Nguyên09/09/200220SPT01
25414200021Nguyễn Thị Thảo Nguyên20/11/200220CNNDL01
26419200074Trần Đỗ Khánh Nguyên20/05/200220SPA01
27415200146Phạm Minh Nguyệt10/06/200220CNTTM01
28415200148Trần Thị Ánh Nguyệt08/09/200220CNTTM01
29417200242Nguyễn Thị Thanh Nhàn25/01/200220CNH03