Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200818Huỳnh Thị Trinh27/06/200220CNACLC08
2412200300Nguyễn Phú Trọng31/08/200220CNATMCLC02
3412200274Lê Quốc Tuấn03/01/200220CNATMCLC01
4411200582Huỳnh Thị Thanh Tuyền15/12/200220CNACLC01
5411200641Nguyễn Thị Kim Tuyến04/01/200220CNACLC03
6411200669Đoàn Thị Thanh Tuyết21/05/200220CNACLC04
7411200584Lê Thị Mỹ Uyên28/11/200220CNACLC01
8411200670Lương Thị Thu Uyên31/05/200220CNACLC04
9411200583Nguyễn Hoàng Uyên27/10/200220CNACLC01
10411200642Nguyễn Thị Thu Uyên25/02/200220CNACLC03
11412200301Nguyễn Thu Uyên22/11/200220CNATMCLC02
12412200302Võ Thị Ngọc Uyên21/10/200220CNATMCLC02
13411200820Trần Thị Hồng Vân10/01/200220CNACLC08
14411200585Huỳnh Khánh Vy08/03/200220CNACLC01
15412200275Lê Đoàn Thị Thảo Vy31/08/200220CNATMCLC01
16412200304Nguyễn Hoàng Phương Vy04/06/200220CNATMCLC02
17412200305Trần Thị Yến Vy16/12/200220CNATMCLC02
18411200821Nguyễn Thị Thanh Vỹ14/07/200220CNACLC08
19412200306Trần Ái Xuân09/02/200220CNATMCLC02
20411200822Đào Thị Yến10/11/200220CNACLC08
21412200277Đinh Thị Hải Yến16/04/200220CNATMCLC01
22412200307Lê Hoàng Yến30/10/200220CNATMCLC02
23411200586Phạm Phi Yến28/08/200220CNACLC01
24412200276Vũ Hoàng Yến23/06/200220CNATMCLC01