Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200238Nguyễn Quỳnh Hoa30/07/200220CNA05
2411200522Nguyễn Thị Hoa23/12/200220CNA12
3411200449Đặng Thu Hoài26/04/200220CNA10
4411200074Lê Thị Thu Hoài13/08/200220CNA01
5411200282Phạm Thị Hoài02/10/200220CNA06
6411200485Nguyễn Việt Hoàng16/02/200220CNA11
7411200523Phan Huy Hoàng10/12/200220CNA12
8411200361Trần Thị Hòa16/05/200220CNA08
9411200484Trần Thị Thu Hòa24/03/200220CNA11
10411200448Đinh Minh Hóa13/07/200220CNA10
11411200075Nguyễn Thị Hương20/08/200220CNA01
12411200283Nguyễn Thị Diễm Hương17/09/200220CNA06
13411200077Nguyễn Thị Huỳnh Hương21/08/200220CNA01
14411200160Nguyễn Trần Hà Hương05/09/200220CNA03
15411200324Phùng Diệu Hương28/02/200220CNA07
16411200076Trần Thị Hương14/03/200220CNA01
17411200487Vũ Thị Mai Hương22/02/200220CNA11
18411200240Đinh Thu Huế11/01/200220CNA05
19411200239Ngô Thị Ngọc Huế12/08/200220CNA05
20411200524Nguyễn Thị Huế16/04/200220CNA12
21411200450Đỗ Thị Huệ30/01/200220CNA10
22411200195Mai Thị Huệ10/08/200220CNA04
23411200486Phạm Thị Kim Huệ12/11/200220CNA11
24411200161Đoàn Nguyễn Anh Huy11/12/200220CNA03
25411200525Biện Vũ Thanh Huyền22/12/200220CNA12
26411200741Dương Thị Thanh Huyền12/04/200220CNA13
27411200488Đào Thị Thu Huyền15/12/200220CNA11
28411200196Lê Thị Khánh Huyền07/09/200220CNA04
29411200197Nguyễn Khánh Huyền16/11/200220CNA04
30411200402Nguyễn Thị Khánh Huyền17/08/200220CNA09