Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200083Bạch Văn Hà Linh02/01/200220CNA01
2411200121Dương Thị Ngọc Linh14/09/200220CNA02
3411200164Đặng Thị Thùy Linh17/07/200220CNA03
4411200084Đậu Khánh Linh10/04/200220CNA01
5411200289Đoàn Thị Khánh Linh24/03/200220CNA06
6411200199Hoàng Nguyễn Khánh Linh18/09/200220CNA04
7411200120Lê Huyền Linh27/01/200220CNA02
8411200119Lê Khánh Linh20/12/200220CNA02
9411200327Lê Thị Linh12/11/200220CNA07
10411200527Lê Thị Nhật Linh12/02/200120CNA12
11411200408Nguyễn Cao Khánh Linh01/06/200220CNA09
12411200744Nguyễn Doãn Khánh Linh11/11/200220CNA13
13411200290Nguyễn Đoàn Mai Linh10/10/200220CNA06
14411200492Nguyễn Mai Linh13/02/200220CNA11
15411200243Nguyễn Thị Linh02/12/200220CNA05
16411200328Nguyễn Thị Linh25/01/200220CNA07
17411200407Nguyễn Thị Linh10/10/200220CNA09
18411200452Nguyễn Thị Ái Linh24/12/200220CNA10
19411200124Nguyễn Thị Ánh Linh14/03/200220CNA02
20411200122Nguyễn Thị Tố Linh19/04/200220CNA02
21411200365Phạm Hồng Linh26/01/200220CNA08
22411200526Phạm Thị Mỹ Linh10/11/200220CNA12
23411200493Trần Quỳnh Linh01/04/200220CNA11
24411200123Võ Thị Việt Linh04/06/200220CNA02
25411200085Đỗ Hồng Thanh Loan05/12/200220CNA01
26411200494Hồ Thị Loan15/05/200220CNA11
27411200366Nguyễn Thị Thanh Loan23/06/200220CNA08
28411200745Hồ Đặng Ngọc Long11/04/200220CNA13
29411200200Nguyễn Võ Long30/11/200220CNA04
30411200367Lữ Thị Kim Lộc27/05/200220CNA08