Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200101Phạm Hoàng Phương Uyên23/06/200220CNA01
2411200270Phạm Thị Thục Uyên02/11/200220CNA05
3411200271Văn Phạm Tú Uyên30/03/200220CNA05
4411200556Hoàng Thị Nhân Văn05/10/200220CNA12
5411200555Hồ Lương Ngọc Vân03/05/200220CNA12
6411200102Nguyễn Hà Ái Vân01/07/200220CNA01
7411200103Nguyễn Hoàng Thảo Vi04/06/200220CNA01
8411200475Nguyễn Khánh Vi23/10/200220CNA10
9411200353Trần Thảo Vi27/11/200220CNA07
10411200474Trần Thị Trúc Vi11/04/200220CNA10
11411200394Nguyễn Tấn Viễn27/07/200220CNA08
12411200228Nguyễn Lâm Vĩ07/03/200220CNA04
13411200310Dương Thị Kiều Vy09/05/200220CNA06
14411200558Hồ Thị Tường Vy18/12/200220CNA12
15411200145Lâm Thảo Vy08/01/200220CNA02
16411200230Lê Thị Bảo Vy13/04/200220CNA04
17411200476Nguyễn Hiền Vy06/04/200220CNA10
18411200435Nguyễn Nhật Vy31/08/200220CNA09
19411200767Nguyễn Thị Khánh Vy24/06/200220CNA13
20411200229Phan Ái Vy04/06/200220CNA04
21411200557Thái Hoàng Ngọc Vy10/04/200220CNA12
22411200766Trần Lê Thảo Vy12/09/200220CNA13
23411200104Trần Thảo Vy17/05/200220CNA01
24411200146Lương Thị Hải Yến22/05/200220CNA02
25411200312Ngô Thị Như Yến01/11/200220CNA06
26411200311Nguyễn Thị Hải Yến30/01/200220CNA06