Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190114Nguyễn Thị Thu Hoài24/11/200119CNA02
2411190111Nguyễn Thị Hòa21/01/200119CNA02
3411190112Nguyễn Thị Khánh Hòa29/01/200119CNA04
4411190118Vi Xuân Hợp13/08/200119CNA07
5411190132Nguyễn Thị Đan Hương11/03/200119CNA08
6411190134Nguyễn Vũ Linh Hương16/07/200119CNA05
7411190135Phan Quỳnh Hương10/01/200119CNA02
8411190137Võ Nguyễn Lan Hương03/02/200119CNA07
9411190138Võ Thị Ngọc Hương01/01/200119CNA04
10411190139Dương Thị Hường11/02/200119CNA04
11411190142Nguyễn Thị Hường24/10/200119CNA04
12411190120Mai Thị Huê07/11/200119CNA05
13411190121Nguyễn Thị Minh Huệ19/04/200119CNA05
14411190125Huỳnh Khánh Huyền14/02/200019CNA03
15411190128Nguyễn Thị Huyền01/07/200119CNA06
16411190129Nguyễn Thị Thu Huyền22/07/200119CNA07
17411190130Phạm Thanh Huyền04/03/200119CNA04
18411190131Trần Thị Hải Huyền19/04/200119CNA04
19411190145Võ Phạm Ngọc Khánh14/04/200119CNA01
20411190147Đoàn Thị Khuyên08/01/200119CNA08
21411190148Hoàng An Khuyên23/03/200119CNA05
22411190149Trần Thị Khuyên20/05/200119CNA06
23411190143Đặng Thị Mộng Kiều10/01/200119CNA01
24411190144Võ Thị Kiều17/07/200119CNA04
25411190152Nguyễn Thị Lam06/03/200119CNA08
26411190153Nguyễn Thị Thanh Lam10/08/200119CNA01
27411190154Huỳnh Thị Trúc Lê01/02/200119CNA04
28411190155Nguyễn Thị Hồng Lê06/04/200119CNA05
29411190159Ngô Thị Như Lên18/02/200119CNA06
30411190157Phan Thị Mỹ Lệ06/03/200019CNA03
31411190158Phan Thị Mỹ Lệ25/01/200119CNA06
32411190160Võ Thị Hồng Liên13/08/200119CNA02