Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190166Nguyễn Trịnh Mỹ Linh10/02/200119CNA04
2411190168Phan Thị Linh16/02/200119CNA03
3411190169Phan Thị Thanh Linh14/10/200119CNA05
4411190170Phan Thùy Linh23/10/200119CNA08
5411190171Trần Khánh Linh02/12/200119CNA05
6411190172Trần Khánh Linh28/09/200119CNA07
7411190174Vi Nhật Linh15/03/200119CNA04
8411190175Đậu Thị Thanh Loan01/01/200119CNA04
9411190176Lộc Thị Loan04/04/200119CNA03
10411190177Nguyễn Thị Loan28/01/200119CNA04
11411190178Nguyễn Hoàng Long28/11/200019CNA01
12411170308Võ Phi Long20/06/199917CNA03
13411190181Nguyễn Thị Phương Lương11/05/200119CNA04
14411190182Nguyễn Thị Xuân Lương06/10/200119CNA04
15411190183Lê Thị Lựu16/04/200119CNA08
16411190184Dương Thị Khánh Ly17/03/200119CNA06
17411190186Hồ Thị Ly17/08/200119CNA07
18411190187Lê Thị Ly16/03/200119CNA02
19411190188Nông Thị Ly03/12/200119CNA04
20411190192Trần Thị Tuyết Ly11/11/200119CNA05
21411190193Lê Thị Khánh Lý03/07/200119CNA04
22411190194Lê Ngọc Mai05/08/200119CNA06
23411180306Lô Ngọc Mai24/02/200018CNA09
24411190196Phan Thị Mai25/10/200119CNA08
25411180308Trần Thị Ngọc Mai01/01/200018CNA09
26411190199Bùi Thị Trà My21/02/200119CNA05
27411190200Lê Hải My02/11/200119CNA06
28411190203Phạm Hà My01/02/200119CNA07
29411190206Trần Thị Diễm My20/08/200119CNA05
30411190208Bùi Thị Thùy Mỹ26/09/200119CNA02
31411190209Huỳnh Thị Ngọc Mỹ13/08/200119CNA01