Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190958Hoàng Thị Trang17/04/200019CNA03
2411190408Nguyễn Huyền Trang29/01/200119CNA02
3411190409Nguyễn Phan Thảo Trang15/07/200119CNA05
4411190410Nguyễn Thị Lê Hoài Trang01/10/200119CNA06
5411190413Nguyễn Thị Thùy Trang02/10/200119CNA05
6411190414Phan Thị Phương Trang14/12/200119CNA06
7411190415Phan Thị Thùy Trang16/02/200119CNA07
8411190417Phan Thủy Trang12/03/200119CNA06
9411190418Trần Thị Thùy Trang30/07/200119CNA04
10411190419Dương Nguyễn Bảo Trâm11/08/200119CNA05
11411190422Nguyễn Phương Trâm26/03/200119CNA03
12411190423Nguyễn Thị Phương Trâm27/08/200119CNA07
13411180551Hà Lê Bảo Trân26/10/200018CNA04
14411190429Trần Hoàng Tú Trân14/08/200119CNA01
15411190430Trần Thị Thanh Triều29/01/200119CNA03
16411190431Nguyễn Thị Việt Trinh09/01/200119CNA07
17411190432Nguyễn Thức Tố Trinh12/09/200119CNA07
18411190436Vũ Thị Kiều Trinh22/12/200119CNA02
19411190437Trịnh Hồ Ngọc Trọng19/02/200119CNA06
20411190440Lữ Ðoan Trường19/02/200119CNA01
21411190334Lê Vũ Cát Tường05/06/200119CNA07
22411190329Lê Anh Tuấn26/03/200119CNA01
23411190330Hoàng Thị Mỹ Tuyên09/04/200119CNA04
24411190332Đỗ Thị Như Tuyết05/09/200119CNA05
25411190333Trần Thị Ánh Tuyết24/09/200119CNA01
26411190328Võ Thị Cẩm Tú06/01/200119CNA07
27411190443Bùi Thục Uyên22/07/200119CNA05
28411190444Đoàn Thị Nhã Uyên29/01/200119CNA02
29411190448Nguyễn Thị Thu Uyên25/08/200119CNA01
30411190450Trần Kim Khánh Vân25/12/200119CNA02
31411190959Đinh Thị Yến Vi19/10/200019CNA04
32411190456Đồng Thị Trúc Viên20/04/200119CNA03
33411190458Phạm Thảo Vinh15/11/200119CNA03
34411190459Nguyễn Thành Vương15/05/200119CNA03
35411190460Mai Nguyễn Tường Vy24/04/200119CNA01
36411190461Nguyễn Lê Ánh Vy04/08/200119CNA06
37411190465Nguyễn Thị Vy27/01/200119CNA07
38411190463Nguyễn Thị Kim Vy06/01/200119CNA07
39411190464Nguyễn Thị Nhật Vy02/02/200119CNA04
40411190466Tiêu Thị Tường Vy19/03/200119CNA06
41411190467Trần Lê Tùng Vy09/11/200119CNA07
42411190469Nguyễn Thị Xinh04/02/200119CNA07
43411190470Lê Thị Thanh Xuân16/06/200119CNA08
44411190471Vũ Thị Yên06/08/199919CNA01
45411190472Lê Thị Thảo Yến16/04/200119CNA08