Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190169Phan Thị Thanh Linh14/10/200119CNA05
2411190170Phan Thùy Linh23/10/200119CNA08
3411190171Trần Khánh Linh02/12/200119CNA05
4411190172Trần Khánh Linh28/09/200119CNA07
5411190174Vi Nhật Linh15/03/200119CNA04
6411190175Đậu Thị Thanh Loan01/01/200119CNA04
7411190176Lộc Thị Loan04/04/200119CNA03
8411190177Nguyễn Thị Loan28/01/200119CNA04
9411190178Nguyễn Hoàng Long28/11/200019CNA01
10411190181Nguyễn Thị Phương Lương11/05/200119CNA04
11411190182Nguyễn Thị Xuân Lương06/10/200119CNA04
12411190183Lê Thị Lựu16/04/200119CNA08
13411190184Dương Thị Khánh Ly17/03/200119CNA06
14411190186Hồ Thị Ly17/08/200119CNA07
15411190187Lê Thị Ly16/03/200119CNA02
16411190188Nông Thị Ly03/12/200119CNA04
17411190192Trần Thị Tuyết Ly11/11/200119CNA05
18411190193Lê Thị Khánh Lý03/07/200119CNA04
19411190194Lê Ngọc Mai05/08/200119CNA06
20411190196Phan Thị Mai25/10/200119CNA08
21411190199Bùi Thị Trà My21/02/200119CNA05
22411190200Lê Hải My02/11/200119CNA06
23411190203Phạm Hà My01/02/200119CNA07
24411190206Trần Thị Diễm My20/08/200119CNA05
25411190208Bùi Thị Thùy Mỹ26/09/200119CNA02
26411190209Huỳnh Thị Ngọc Mỹ13/08/200119CNA01
27411190210Nguyễn Lê Na29/11/200119CNA02
28411190211Cao Hoàng Nam18/01/200119CNA05
29411190216Lò - Thanh - Nga05/01/200119CNA03
30411190219Nguyễn Thị Nga05/10/200119CNA03
31411190221Võ Thị Hằng Nga20/07/200119CNA01
32411190222Huỳnh Hiếu Ngân28/01/200119CNA02