Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190337Nguyễn Thị Phương Thanh25/09/200019CNA02
2411190339Phạm Thị Hoài Thanh23/08/200119CNA03
3411190340Phạm Thị Thu Thanh08/12/200119CNA08
4411190341Trần Thị Phương Thanh01/06/200119CNA04
5411170554Vương Hoài Thao26/08/199918CNA10
6411190343Dương Nguyễn Công Thành11/03/200119CNA03
7411190344Bùi Phương Thảo08/08/200119CNA04
8411190347Hồ Hoàng Thảo21/12/200119CNA01
9411190348Hồ Thị Thu Thảo12/10/200119CNA06
10411170561Huỳnh Dương Phương Thảo23/05/199917CNA01
11411190349Lê Thị Thảo03/10/200119CNA08
12411190356Nguyễn Thị Thảo09/09/200119CNA02
13411190357Nguyễn Thị Thảo10/10/200119CNA06
14411190358Nguyễn Thị Thảo04/10/200119CNA01
15411190351Nguyễn Thị Bích Thảo13/12/200119CNA04
16411190352Nguyễn Thị Hương Thảo02/12/200119CNA06
17411190353Nguyễn Thị Phương Thảo09/09/200119CNA03
18411190354Nguyễn Thị Thanh Thảo15/04/200119CNA07
19411190359Phạm Thị Ánh Thảo08/02/200119CNA08
20411190361Trương Trần Phương Thảo23/02/200119CNA03
21411190362Vĩ Phạm Thạch Thảo08/11/200119CNA04
22411190363Võ Thị Hồng Thảo10/02/200119CNA07
23411190365Nguyễn Thị Hồng Thắm31/01/200119CNA06
24411190368Lê Văn Thịnh21/08/200119CNA02
25411190369Nguyễn Lê Phúc Thịnh06/03/200119CNA06
26411190370Trần Thế Thịnh02/01/200119CNA01
27411190367Vi Hồng Thi15/03/200119CNA01
28411180496Nguyễn Thị Kim Thoa17/10/200019CNA01
29411190372Nguyễn Thị Thơm24/01/200119CNA08
30411190388Lê Thị Quỳnh Thư10/07/200119CNA07
31411190389Ngô Minh Thư05/09/200119CNA03
32411190390Nguyễn Anh Thư15/09/200119CNA02
33411170583Nguyễn Hoàng Anh Thư04/11/199917CNA06