Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180265Nguyễn Thị Liễu16/09/200018CNA03
2411180266Cao Thị Linh05/05/200018CNA06
3411180267Đinh Thị Linh09/09/200018CNA09
4411180268Hồ Khánh Linh31/03/200018CNA04
5411180270Hoàng Thị Phương Linh13/10/200018CNA10
6411180271Lê Thị Mỹ Linh10/06/200018CNA10
7411180272Lê Thị Mỹ Linh25/08/200018CNA09
8411180273Nguyễn Phương Linh25/10/200018CNA05
9411180274Nguyễn Thị Linh01/10/200018CNA09
10411180275Nguyễn Thị Diệu Linh17/12/200018CNA10
11411170289Nguyễn Thị Mỹ Linh07/04/199917CNA06
12411180277Nguyễn Thị Thùy Linh12/01/200018CNA07
13411180278Nguyễn Thị Tuyết Linh11/06/200018CNA06
14411180279Nguyễn Thị Yến Linh20/10/200018CNA03
15411180280Trần Diệu Linh08/08/200018CNA07
16411180281Trần Thị Khánh Linh28/12/200018CNA07
17411180283Trương Phan Thanh Linh09/04/200018CNA08
18411180284Trương Thị Mai Linh28/02/200018CNA07
19411180285Trương Thị Quyền Linh13/08/200018CNA03
20411180289Lê Phương Loan10/11/200018CNA02
21411180290Lưu Thị Thanh Loan19/03/200018CNA06
22411180291Lê Hoàng Long27/06/200018CNA06
23411180292Lê Văn Long15/10/200018CNA05
24411180293Phạm Viết Long02/05/200018CNA10
25411170308Võ Phi Long20/06/199917CNA03
26411180295Nguyễn Thị Nhật Luân07/04/199918CNA02
27411180300Huỳnh Hương Ly01/01/200018CNA08
28411258151112Phan Thị Na Ly25/02/199615CNA08
29411180989Y Ly Ly25/02/200018CNA02
30411180305Trần Thị Lý21/02/200018CNA09
31411180306Lô Ngọc Mai24/02/200018CNA09
32411180307Nguyễn Đoàn Sao Mai09/03/200018CNA08
33411180309Nguyễn Tố Mai25/06/200018CNA04