Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170685Phạm Thị Hà Trang10/02/199917CNA04
2411190414Phan Thị Phương Trang14/12/200119CNA06
3411190415Phan Thị Thùy Trang16/02/200119CNA07
4411190417Phan Thủy Trang12/03/200119CNA06
5411190418Trần Thị Thùy Trang30/07/200119CNA04
6411190419Dương Nguyễn Bảo Trâm11/08/200119CNA05
7411180545Lê Thị Huyền Trâm13/10/200018CNA03
8411190422Nguyễn Phương Trâm26/03/200119CNA03
9411190423Nguyễn Thị Phương Trâm27/08/200119CNA07
10411180551Hà Lê Bảo Trân26/10/200018CNA04
11411190429Trần Hoàng Tú Trân14/08/200119CNA01
12411190430Trần Thị Thanh Triều29/01/200119CNA03
13411190431Nguyễn Thị Việt Trinh09/01/200119CNA07
14411190432Nguyễn Thức Tố Trinh12/09/200119CNA07
15411190436Vũ Thị Kiều Trinh22/12/200119CNA02
16411190437Trịnh Hồ Ngọc Trọng19/02/200119CNA06
17411190440Lữ Ðoan Trường19/02/200119CNA01
18411190334Lê Vũ Cát Tường05/06/200119CNA07
19411190329Lê Anh Tuấn26/03/200119CNA01
20411190330Hoàng Thị Mỹ Tuyên09/04/200119CNA04
21411190332Đỗ Thị Như Tuyết05/09/200119CNA05
22411190333Trần Thị Ánh Tuyết24/09/200119CNA01
23411170725Nguyễn Trịnh Hoài Tú26/10/199917CNA08
24411190328Võ Thị Cẩm Tú06/01/200119CNA07
25411190443Bùi Thục Uyên22/07/200119CNA05
26411190444Đoàn Thị Nhã Uyên29/01/200119CNA02
27411190448Nguyễn Thị Thu Uyên25/08/200119CNA01
28411190450Trần Kim Khánh Vân25/12/200119CNA02
29411190959Đinh Thị Yến Vi19/10/200019CNA04
30411190456Đồng Thị Trúc Viên20/04/200119CNA03
31411190458Phạm Thảo Vinh15/11/200119CNA03
32411190459Nguyễn Thành Vương15/05/200119CNA03
33411190460Mai Nguyễn Tường Vy24/04/200119CNA01
34411190461Nguyễn Lê Ánh Vy04/08/200119CNA06
35411190465Nguyễn Thị Vy27/01/200119CNA07
36411190463Nguyễn Thị Kim Vy06/01/200119CNA07
37411190464Nguyễn Thị Nhật Vy02/02/200119CNA04
38411190466Tiêu Thị Tường Vy19/03/200119CNA06
39411190467Trần Lê Tùng Vy09/11/200119CNA07
40411190469Nguyễn Thị Xinh04/02/200119CNA07
41411190470Lê Thị Thanh Xuân16/06/200119CNA08
42411190471Vũ Thị Yên06/08/199919CNA01
43411190472Lê Thị Thảo Yến16/04/200119CNA08