Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180929Hà Thị Thùy Trâm24/07/200018CNACLC06
2411180932Lê Nguyễn Quỳnh Trâm02/11/200018CNACLC05
3411180933Nguyễn Thị Khánh Trâm05/04/200018CNACLC03
4411180934Nguyễn Thị Ngọc Trâm08/08/200018CNACLC05
5411180935Hoàng Trân Trân07/09/200018CNACLC02
6411180936Lê Thị Bảo Trân09/08/200018CNACLC03
7411180937Lý Ái Bảo Trân02/01/200018CNACLC06
8411180946Lê Thị Xuân Trinh29/06/200018CNACLC03
9411180948Trần Thị Tuyết Trinh10/01/200018CNACLC03
10411180949Trần Hiếu Trường20/01/200018CNACLC03
11411180954Mai Mạnh Tuấn23/03/200018CNACLC04
12411180957Đoàn Thị Ngọc Tuyết19/08/200018CNACLC04
13411180958Lương Thị Tuyết20/10/200018CNACLC01.
14411180952Phùng Thị Cẩm Tú26/04/200018CNACLC04
15411180953Trần Thị Cẩm Tú26/09/200018CNACLC05
16411180961Dương Nhật Uyên02/10/200018CNACLC04
17411180962Hồ Ngọc Tú Uyên13/10/200018CNACLC05
18411180963Mai Nguyễn Phương Uyên18/02/200018CNACLC05
19411180964Nguyễn Diệu Mỹ Uyên23/12/200018CNACLC05
20411180965Nguyễn Thị Thu Uyên28/08/200018CNACLC02
21411180967Trần Thảo Uyên11/06/200018CNACLC03
22411180969Trương Bảo Uyên11/04/200018CNACLC03
23411180973Võ Thị Như Văn17/02/200018CNACLC02
24411180971Lê Khánh Vân29/05/200018CNACLC04
25411180972Nguyễn Hà Mỹ Vân17/07/200018CNACLC02
26411180975Nguyễn Thị Yến Vi04/06/200018CNACLC02
27411180976Trần Hoàng Vi23/09/200018CNACLC05
28411180977Hà Nguyễn Kỳ Vương10/11/200018CNACLC01.
29411180978Hồ Thảo Vy15/04/200018CNACLC03
30411171152Lê Thị Tường Vy30/09/199918CNACLC03
31411180985Trần Hoàng Xuân29/03/200018CNACLC05
32411180986Lê Hoàng Yến05/09/200018CNACLC04
33411180987Phạm Hoàng Hải Yến12/09/200018CNACLC03