Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180643Dương Tuyết Anh19/08/200018CNACLC05
2411180646Lê Nguyễn Châu Anh13/07/200018CNACLC04
3411180649Ngô Thị Ngọc Anh16/04/200018CNACLC05
4411180655Trương Thị Hồng Ánh19/10/200018CNACLC06
5411180641Nguyễn Thiện Ân04/08/200018CNACLC05
6411180659Trần Thị Ngọc Bích01/09/200018CNACLC05
7411180661Lê Thanh Châu21/10/200018CNACLC02
8411180662Nguyễn Bùi Minh Châu02/09/200018CNACLC05
9411180663Nguyễn Hoàng Mỹ Châu03/06/200018CNACLC01.
10411180665Nguyễn Thị Tố Chi26/06/200018CNACLC01.
11411170833Bùi Thị Như Diệu28/05/199918CNACLC01.
12411180680Nguyễn Thị Ánh Dương23/12/199918CNACLC06
13411180690Trần Thị Kim Duyên31/12/200018CNACLC02
14411180691Trương Thị Mỹ Duyên02/06/200018CNACLC06
15411180678Trần Tiến Dũng15/11/200018CNACLC05
16411180668Võ Thị Đào07/08/199918CNACLC06
17411180670Phan Tiểu Điệp07/09/200018CNACLC05
18411180671Lê Kim Đô13/11/200018CNACLC01.
19411180697Nguyễn Thị Trà Giang09/10/200018CNACLC02
20411180713Nguyễn Thị Hồng Hạnh15/03/200018CNACLC06
21411180716Trần Thị Hạnh14/02/200018CNACLC03
22411180708Đào Thị Thu Hằng06/09/200018CNACLC05
23411180698Cao Thị Hà01/05/199918CNACLC06
24411180702Trần Thị Hà06/08/200018CNACLC04
25411180704Trương Thị Hồng Hải09/08/200018CNACLC02
26411180718Bùi Gia Hảo12/02/200018CNACLC02
27411180705Mạnh Gia Hân07/08/200018CNACLC05
28411180706Nguyễn Thị Ngọc Hân10/10/200018CNACLC01.
29411180707Nguyễn Thị Xuân Hân17/03/200018CNACLC06
30411180719Cao Mai Hậu14/08/200018CNACLC05
31411180720Dương Thị Thu Hiền15/10/200018CNACLC01.
32411180721Hồ Thúy Hiền01/01/200018CNACLC06
33411180724Nguyễn Thị Như Hiền04/02/200018CNACLC03
34411180725Nguyễn Thị Hiển20/12/200018CNACLC05
35411170882Mai Xuân Thái Hiếu20/10/199917CNACLC07