Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200406Lê Thị Thúy Liễu02/02/200220CNA09
2411200083Bạch Văn Hà Linh02/01/200220CNA01
3411200121Dương Thị Ngọc Linh14/09/200220CNA02
4411200164Đặng Thị Thùy Linh17/07/200220CNA03
5411200084Đậu Khánh Linh10/04/200220CNA01
6411200289Đoàn Thị Khánh Linh24/03/200220CNA06
7411200199Hoàng Nguyễn Khánh Linh18/09/200220CNA04
8411200120Lê Huyền Linh27/01/200220CNA02
9411200119Lê Khánh Linh20/12/200220CNA02
10411200327Lê Thị Linh12/11/200220CNA07
11411200527Lê Thị Nhật Linh12/02/200120CNA12
12411200408Nguyễn Cao Khánh Linh01/06/200220CNA09
13411200744Nguyễn Doãn Khánh Linh11/11/200220CNA13
14411200290Nguyễn Đoàn Mai Linh10/10/200220CNA06
15411200492Nguyễn Mai Linh13/02/200220CNA11
16411200243Nguyễn Thị Linh02/12/200220CNA05
17411200328Nguyễn Thị Linh25/01/200220CNA07
18411200407Nguyễn Thị Linh10/10/200220CNA09
19411200452Nguyễn Thị Ái Linh24/12/200220CNA10
20411200124Nguyễn Thị Ánh Linh14/03/200220CNA02
21411200122Nguyễn Thị Tố Linh19/04/200220CNA02
22411200365Phạm Hồng Linh26/01/200220CNA08
23411200526Phạm Thị Mỹ Linh10/11/200220CNA12
24411200493Trần Quỳnh Linh01/04/200220CNA11
25411200123Võ Thị Việt Linh04/06/200220CNA02
26411200085Đỗ Hồng Thanh Loan05/12/200220CNA01
27411200494Hồ Thị Loan15/05/200220CNA11
28411200366Nguyễn Thị Thanh Loan23/06/200220CNA08
29411200745Hồ Đặng Ngọc Long11/04/200220CNA13
30411200200Nguyễn Võ Long30/11/200220CNA04