Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190248Phạm Văn Nhất29/01/200119CNA05
2411190249Phạm Đình Minh Nhật04/02/200119CNA07
3411190250Bùi Thị Nhi27/02/200119CNA05
4411190254Đoàn Thị Thu Nhi08/08/200119CNA05
5411190255Huỳnh Kim Hạnh Nhi09/11/200119CNA08
6411190256Lê Kim Ngọc Nhi24/11/200119CNA08
7411190257Lê Ngọc Thảo Nhi27/10/200119CNA03
8411190259Ngô Thị Nhi28/02/200119CNA05
9411170409Nguyễn Lê Uyên Nhi29/04/199918CNA08
10411190263Nguyễn Thị Uyên Nhi14/06/200119CNA03
11411190264Phạm Đoan Nhi22/09/200119CNA02
12411190265Phan Tùng Nhi30/10/200119CNA08
13411190267Trần Bảo Nhi02/03/200119CNA08
14411190268Trần Hoàng Yến Nhi13/10/200119CNA04
15411190269Trần Thị Khánh Nhi09/09/200119CNA06
16411190276Phạm Thị Tâm Như16/03/200119CNA01
17411190277Phan Thanh Quỳnh Như25/09/200119CNA03
18411190279Võ Lương Tâm Như20/05/200119CNA07
19411190271Nguyễn Hồng Nhung02/04/200119CNA08
20411170452Nguyễn Thị Hồng Nhung08/04/199917CNA04
21411190272Nguyễn Thị Hồng Nhung18/04/200119CNA04
22411190212Trần Hiền Ni15/07/200119CNA02
23411190957Y Ruel Niê29/08/200019CNA06
24411190213Phan Thị Thanh Nở25/10/200119CNA08
25411190214Nguyễn Thị Nương04/12/200119CNA07
26411190215Võ Thị Hiền Ny21/02/200019CNA05
27411190283Nguyễn Văn Phong07/02/200119CNA02
28411253161122Nguyễn Vũ Phong14/01/199816CNA03
29411190287Bùi Thị Thanh Phương02/01/200119CNA03
30411190288Cao Vân Phương19/07/200119CNA03
31411190291Nguyễn Bích Phương13/09/200119CNA03
32411190293Phan Thị Hoài Phương01/03/200119CNA08
33411190294Phan Thị Thùy Phương03/12/200119CNA08