Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190356Nguyễn Thị Thảo09/09/200119CNA02
2411190357Nguyễn Thị Thảo10/10/200119CNA06
3411190358Nguyễn Thị Thảo04/10/200119CNA01
4411190351Nguyễn Thị Bích Thảo13/12/200119CNA04
5411190352Nguyễn Thị Hương Thảo02/12/200119CNA06
6411190353Nguyễn Thị Phương Thảo09/09/200119CNA03
7411190354Nguyễn Thị Thanh Thảo15/04/200119CNA07
8411190359Phạm Thị Ánh Thảo08/02/200119CNA08
9411190361Trương Trần Phương Thảo23/02/200119CNA03
10411190362Vĩ Phạm Thạch Thảo08/11/200119CNA04
11411190363Võ Thị Hồng Thảo10/02/200119CNA07
12411190365Nguyễn Thị Hồng Thắm31/01/200119CNA06
13411190368Lê Văn Thịnh21/08/200119CNA02
14411190369Nguyễn Lê Phúc Thịnh06/03/200119CNA06
15411190370Trần Thế Thịnh02/01/200119CNA01
16411190367Vi Hồng Thi15/03/200119CNA01
17411180496Nguyễn Thị Kim Thoa17/10/200019CNA01
18411190372Nguyễn Thị Thơm24/01/200119CNA08
19411190388Lê Thị Quỳnh Thư10/07/200119CNA07
20411190389Ngô Minh Thư05/09/200119CNA03
21411190390Nguyễn Anh Thư15/09/200119CNA02
22411170583Nguyễn Hoàng Anh Thư04/11/199917CNA06
23411190391Nguyễn Thị Minh Thư12/12/200119CNA08
24411190393Phan Lê Minh Thư12/02/200119CNA08
25411190394Trần Anh Thư10/01/200119CNA07
26411190395Trần Thị Thư19/07/200119CNA06
27411190397Đoàn Thị Thương Thương10/06/200119CNA04
28411190398Hà Thị Thương06/03/200119CNA01
29411190401Nguyễn Thị Thương08/01/200119CNA08
30411190400Nguyễn Thị Hoài Thương03/11/200119CNA06
31411190402Trần Hoài Thương20/03/200119CNA03
32411190403Trương Thị Huyền Thương31/10/200119CNA04
33411190373Phạm Minh Thu01/10/200119CNA08