Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180056Bùi Lan Anh10/12/199918CNA07
2411180057Đặng Thị Lan Anh16/02/200018CNA10
3411170026Đinh Thị Ngọc Anh23/11/199917CNA08
4411180059Hoàng Thị Hồng Anh15/06/200018CNA02
5411180060Hoàng Thị Kim Anh29/06/200018CNA06
6411170016Lê Thị Minh Anh01/02/199918CNA07
7411180065Lê Thị Ngọc Anh28/06/200018CNA09
8411180067Mai Thị Vân Anh22/03/200018CNA08
9411180068Ngô Thị Lan Anh28/03/200018CNA08
10411180071Nguyễn Quỳnh Anh18/10/200018CNA10
11411180072Nguyễn Thị Minh Anh11/11/200018CNA04
12411180073Nguyễn Thị Như Anh13/08/200018CNA03
13411180076Phạm Thị Anh16/10/200018CNA04
14411180077Phạm Thị Lan Anh14/12/200018CNA10
15411180078Phạm Thị Mai Anh29/12/200018CNA08
16411180079Phan Thị Huyền Anh06/07/200018CNA05
17411180080Phùng Thị Phương Anh08/03/200018CNA03
18411180083Trần Thị Kim Anh09/01/200018CNA04
19411180084Trần Thị Lan Anh14/10/200018CNA04
20411180086Trịnh Thị Anh20/07/200018CNA07
21411180094H' Thu Ayŭn11/05/200018CNA05
22411181003Lê Thị Hồng Ái24/05/199818CNACT2
23411170001Trần Thục Ái27/03/199917CNA01
24411180089Khương Minh Ánh14/12/200018CNA03
25411180090Nguyễn Ngọc Mai Ánh20/01/200018CNA01
26411180091Nguyễn Thị Minh Ánh27/09/200018CNA03
27411132161103Nguyễn Thị Ngọc Ánh02/11/199818SPA01
28411180093Trần Thị Ngọc Ánh27/05/200018CNA07
29411170010Hồ Thiên Ân16/04/199917CNA10
30411170040Đỗ Minh Gia Bảo25/05/199917CNA10
31411180095Nguyễn Thị Bé12/10/200018CNA10