Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180609Võ Thị Cẩm Vân05/11/200018CNA09
2411170769Lê Hà Vi26/11/199918CNA04
3411180611Lê Thảo Vi02/02/200018CNA01
4411180612Nguyễn Hà Vi25/12/200018CNA09
5411180613Nguyễn Thị Hồng Vi18/12/200018CNA03
6411180614Phan Thị Hà Vi13/06/200018CNA08
7411256161132Nguyễn Sơn Vinh08/05/199817CNA06
8419180043Trần Hoàng Vinh30/11/200018SPATH01
9411180618Châu Thị Yến Vy29/09/200018CNA02
10411180619Đỗ Nguyễn Tường Vy20/02/200018CNA07
11411180620Hồ Thị Hồng Vy29/11/200018CNA09
12411180622Lê Nguyễn Thúy Vy10/03/200018CNA02
13411180624Lê Thị Thúy Vy08/12/200018CNA05
14411180625Ngô Đoàn Tường Vy19/09/200019CNA02
15411180626Nguyễn Hà Vy02/12/200018CNA09
16411180627Nguyễn Thị Ngọc Vy16/04/200018CNA02
17411180628Nguyễn Thị Thảo Vy03/12/200018CNA06
18411180630Phạm Thị Hà Vy03/03/200018CNA06
19411180631Phạm Thị Xuân Vy06/12/200018CNA02
20411180632Phan Thị Vy20/01/200018CNA06
21411180633Nguyễn Hoàng Ngọc Vỹ02/08/200018CNA03
22411180634Phạm Thị Vỹ24/09/200018CNA03
23411170787Lê Thị Hương Xuân13/02/199917CNA12
24411170801Đàm Thị Hải Yến16/07/199917CNA10
25411170797Lâm Hoàng Yến28/12/199717CNA08
26411180639Lê Thị Hải Yến08/05/200018CNA04
27411180640Trần Thị Kim Yến02/05/200018CNA10
28411180636Hoàng Thị Như Ý10/03/200018CNA10
29411180637Nguyễn Ngọc Như Ý30/08/200018CNA08
30411180638Nguyễn Thị Ý16/10/200018CNA08