Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180436Vũ Tùng Khánh Phượng31/08/200018CNA05
2411180415Nguyễn Đặng Ngọc Phúc29/08/200018CNA04
3411180441Hà Thị Như Quỳnh14/09/200018CNA06
4411180456Nguyễn Thị Sương08/02/200018CNA07
5411180465Hoàng Thị Phương Thanh20/07/200018CNA07
6411180482Nguyễn Thị Phương Hồng Thảo27/07/200018CNA02
7411180501Nguyễn Phước Anh Thư27/06/200018CNA05
8411180508Nguyễn Vân Thuần18/04/200018CNA06
9411180525Cao Thị Thùy13/06/200018CNA09
10411180532Lê Hoài Anh Thy01/09/200018CNA10
11411180541Hoàng Minh Tiến01/08/199919CNA06
12411180560Ngô Thị Quỳnh Trang22/09/200018CNA04
13411180566Trần Thị Trang05/07/200018CNA06
14411180574Nguyễn Thị Thùy Trinh04/05/200018CNA06
15419190041Lê Mạnh Trí19/08/200119SPA01
16411180580Đặng Nhật Trường15/08/198318CNA03
17411180588Nguyễn Thị Thúy Tuyền01/01/200018CNA06
18419190030Trần Ngọc Thanh Tuyền01/06/200119SPA01
19419190043Lê Hoàng Phương Uyên08/05/200119SPA01
20411180594Nguyễn Thị Mỹ Uyên24/11/200018CNA06
21411180595Nguyễn Thị Phương Uyên08/04/200018CNA08
22411180600Trần Văn Thục Uyên05/10/200018CNA04
23411180611Lê Thảo Vi02/02/200018CNA01
24411180613Nguyễn Thị Hồng Vi18/12/200018CNA03
25411180619Đỗ Nguyễn Tường Vy20/02/200018CNA07
26411180626Nguyễn Hà Vy02/12/200018CNA09
27411180628Nguyễn Thị Thảo Vy03/12/200018CNA06
28411180634Phạm Thị Vỹ24/09/200018CNA03
29411180638Nguyễn Thị Ý16/10/200018CNA08