Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180056Bùi Lan Anh10/12/199918CNA07
2411180057Đặng Thị Lan Anh16/02/200018CNA10
3411180059Hoàng Thị Hồng Anh15/06/200018CNA02
4411180060Hoàng Thị Kim Anh29/06/200018CNA06
5411180065Lê Thị Ngọc Anh28/06/200018CNA09
6411180067Mai Thị Vân Anh22/03/200018CNA08
7411180068Ngô Thị Lan Anh28/03/200018CNA08
8411180071Nguyễn Quỳnh Anh18/10/200018CNA10
9411180072Nguyễn Thị Minh Anh11/11/200018CNA04
10411180073Nguyễn Thị Như Anh13/08/200018CNA03
11411180076Phạm Thị Anh16/10/200018CNA04
12411180077Phạm Thị Lan Anh14/12/200018CNA10
13411180078Phạm Thị Mai Anh29/12/200018CNA08
14411180079Phan Thị Huyền Anh06/07/200018CNA05
15411180080Phùng Thị Phương Anh08/03/200018CNA03
16411180082Trần Quang Anh05/05/200018CNA04
17411180083Trần Thị Kim Anh09/01/200018CNA04
18411180084Trần Thị Lan Anh14/10/200018CNA04
19411180086Trịnh Thị Anh20/07/200018CNA07
20411180094H' Thu Ayŭn11/05/200018CNA05
21411181003Lê Thị Hồng Ái24/05/199818CNACT2
22411180089Khương Minh Ánh14/12/200018CNA03
23411180090Nguyễn Ngọc Mai Ánh20/01/200018CNA01
24411180091Nguyễn Thị Minh Ánh27/09/200018CNA03
25411180093Trần Thị Ngọc Ánh27/05/200018CNA07
26411180095Nguyễn Thị Bé12/10/200018CNA10
27411180096Y Sa Bét07/12/200018CNA08
28411180098La Thị Kim Bình02/01/200018CNA05
29411180097Đào Thị Ngọc Bích12/07/200018CNA02
30411180100H' Wưi Byă07/04/200018CNA05
31411180101Đỗ Thị Thanh Châu28/08/200018CNA02
32411180107Trần Thị Kim Chi10/08/200018CNA05
33411180120Huỳnh Bảo Di06/07/200018CNA10