Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170162Lê Thị Minh Hằng04/07/199917CNA08
2411170157Lương Thị Mỹ Hằng01/08/199917CNA07
3411170159Ngô Phan Thu Hằng06/03/199917CNA12
4411254161107Nguyễn Bảo Hằng14/07/199817CNA04
5411170151Nguyễn Thị Thanh Hằng16/10/199917CNA11
6411170152Nguyễn Thị Thu Hằng16/03/199917CNA10
7411170161Nguyễn Thị Thuý Hằng12/08/199917CNA04
8411170155Trần Diệu Hằng11/09/199917CNA05
9411170139Trần Thị Hai04/03/199917CNA02
10411170129Cao Thị Thu Hà02/07/199917CNA07
11411170125Lê Thị Hà02/07/199917CNA09
12411170135Lê Thị Trúc Hà31/08/199917CNA08
13411170123Nguyễn Thị Thu Hà04/12/199917CNA03
14411170132Nguyễn Thị Thu Hà15/12/199917CNA04
15411170134Phạm Thị Thu Hà13/07/199917CNA11
16411170133Trần Thị Thu Hà22/11/199917CNA06
17411170130Võ Lê Ngọc Hà14/08/199917CNA05
18411170172Nguyễn Hào10/03/199917CNA04
19411170146Ngô Thị Hân24/04/199917CNA09
20411170144Nguyễn Đình Gia Hân17/07/199917CNA04
21411170145Nguyễn Thị Ngọc Hân27/06/199917CNA06
22411170141Nguyễn Trường Gia Hân03/06/199817CNA08
23411170143Phan Mai Hân15/09/199917CNA07
24411170174Nguyễn Thị Thu Hậu12/06/199917CNA12
25411170180Cao Thị Thu Hiền15/09/199917CNA03
26411170176Hà Xuân Hiền11/10/199917CNA01
27411170185Hồ Thị Thu Hiền24/06/199917CNA10
28411170187Ngô Thị Thu Hiền26/03/199917CNA01
29411170182Nguyễn Thị Thu Hiền17/05/199917CNA06
30411170179Nguyễn Thị Thuý Hiền02/07/199917CNA02
31411170191Nguyễn Thu Hiền04/05/199917CNA03
32411170181Võ Thị Thanh Hiền20/06/199917CNA09
33411170198Nguyễn Đăng Hiếu22/08/199917CNA01