Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170152Nguyễn Thị Thu Hằng16/03/199917CNA10
2411170161Nguyễn Thị Thuý Hằng12/08/199917CNA04
3411170155Trần Diệu Hằng11/09/199917CNA05
4411170139Trần Thị Hai04/03/199917CNA02
5411170129Cao Thị Thu Hà02/07/199917CNA07
6411170125Lê Thị Hà02/07/199917CNA09
7411170135Lê Thị Trúc Hà31/08/199917CNA08
8411170123Nguyễn Thị Thu Hà04/12/199917CNA03
9411170132Nguyễn Thị Thu Hà15/12/199917CNA04
10411170134Phạm Thị Thu Hà13/07/199917CNA11
11411170133Trần Thị Thu Hà22/11/199917CNA06
12411170130Võ Lê Ngọc Hà14/08/199917CNA05
13411170172Nguyễn Hào10/03/199917CNA04
14411170146Ngô Thị Hân24/04/199917CNA09
15411170144Nguyễn Đình Gia Hân17/07/199917CNA04
16411170145Nguyễn Thị Ngọc Hân27/06/199917CNA06
17411170141Nguyễn Trường Gia Hân03/06/199817CNA08
18411170143Phan Mai Hân15/09/199917CNA07
19411170174Nguyễn Thị Thu Hậu12/06/199917CNA12
20411170180Cao Thị Thu Hiền15/09/199917CNA03
21411170176Hà Xuân Hiền11/10/199917CNA01
22411170185Hồ Thị Thu Hiền24/06/199917CNA10
23411170184Mai Thủy Thu Hiền17/07/199917CNA04
24411170187Ngô Thị Thu Hiền26/03/199917CNA01
25411170182Nguyễn Thị Thu Hiền17/05/199917CNA06
26411170179Nguyễn Thị Thuý Hiền02/07/199917CNA02
27411170178Nguyễn Thị Thúy Hiền10/06/199917CNA12
28411170191Nguyễn Thu Hiền04/05/199917CNA03
29411170181Võ Thị Thanh Hiền20/06/199917CNA09
30411170198Nguyễn Đăng Hiếu22/08/199917CNA01
31411170196Nguyễn Thị Thanh Hiếu12/08/199917CNA06
32411170219Mai Nữ Thu Hồng03/03/199917CNA05
33411170218Phan Lê Như Hồng05/01/199917CNA04
34411170200Đặng Thị Hoa19/09/199917CNA09
35411170203Nguyễn Thị Thúy Hoa17/07/199917CNA07
36411170202Trần Thị Hoa17/01/199917CNA08