Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170363Trương Thị Thủy Ngân02/01/199917CNA06
2411170365Vũ Thị Thanh Ngân09/06/199917CNA08
3411170371Nguyễn Hà Bảo Nghi02/03/199917CNA09
4411170372Lê Mai Đức Nghĩa03/11/199917CNA01
5411170382Hồ Tuấn Bảo Ngọc18/10/199917CNA04
6411170378Hoàng Thị Hồng Ngọc06/03/199917CNA10
7411170373Nguyễn Hoàn Ngọc01/11/199917CNA11
8411170374Nguyễn Thị Bích Ngọc08/01/199917CNA03
9411170380Văn Thị Khánh Ngọc26/02/199917CNA12
10411170376Võ Thị Hồng Ngọc16/03/199917CNA02
11411180358Bùi Võ Thảo Nguyên28/06/200018CNA06
12411170384Huỳnh Thị Thảo Nguyên28/01/199917CNA05
13411170385Nguyễn Thị Phúc Nguyên07/09/199917CNA06
14411170394Nguyễn Thị Nguyệt23/08/199917CNA12
15411170395Nguyễn Thị Xuân Nguyệt16/07/199917CNA10
16411170392Phan Thị Minh Nguyệt20/07/199917CNA11
17411170391Thái Thị Nguyệt12/01/199917CNA09
18411170398Lê Thị Thanh Nhàn20/09/199917CNA01
19411170399Nguyễn Thị Thanh Nhàn05/07/199917CNA02
20411170400Đoàn Thị Nhân17/07/199917CNA03
21411170401Hồ Văn Nhân16/01/199917CNA06
22411170420Đoàn Thị Hồng Nhi24/12/199917CNA11
23411170414Hoàng Ý Nhi19/11/199717CNA05
24411170415Nguyễn Thị Hà Nhi04/01/199917CNA12
25411170418Nguyễn Thị Kiều Nhi19/02/199917CNA01
26411170411Nguyễn Tuyết Nhi06/11/199917CNA08
27411170406Nhân Thị Thanh Nhi13/11/199917CNA06
28411170425Phạm Quỳnh Nhi22/10/199917CNA09
29411170429Phạm Thị Yến Nhi25/07/199917CNA03
30411170421Phạm Thị Ý Nhi24/06/199917CNA06
31411170416Thạch Thị Yến Nhi06/02/199917CNA09
32411132161125Thái Nguyễn Thục Nhi12/01/199817SPA02
33411170407Tống Thị Yến Nhi06/03/199917CNA02
34411170424Trần Thị Cẩm Nhi03/09/199917CNA10
35411170431Võ Thị Yến Nhi27/12/199917CNA07
36411170435Đoàn Thị Hồng Như09/03/199917CNA10