Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170705Phan Thị Tuyết Trinh13/01/199917CNA03
2411170712Trương Thị Trinh14/01/199917CNA12
3411170716Nguyễn Hứa Tiến Trình02/12/199917CNA09
4411170718Lê Thị Bảo Trúc02/02/199917CNA05
5411171175Ninh Anh Tuấn04/08/199817CNA08
6411170729Mai Thanh Tuệ30/06/199917CNA08
7411170736Trần Nhã Tuyền13/01/199717CNA10
8411170734Võ Mai Ngọc Tuyền08/02/199917CNA09
9411170739Tô Ánh Tuyết10/02/199917CNA11
10411170730Võ Anh Tùng13/09/199917CNA03
11411170722Nguyễn Thanh Tú17/06/199917CNA11
12411170725Nguyễn Trịnh Hoài Tú26/10/199917CNA08
13411170720Phạm Minh Tú21/09/199917CNA07
14411170754Huỳnh Thị Thu Uyên01/01/199917CNA06
15411170756Lương Tú Uyên14/07/199917CNA07
16411170740Nguyễn Nhật Lam Uyên23/10/199917CNA12
17411170751Nguyễn Thị Hoàng Uyên07/04/199917CNA04
18411170744Nguyễn Thị Tố Uyên16/03/199917CNA02
19411170743Nguyễn Thu Uyên21/12/199917CNA05
20411170750Văn Thị Minh Uyên25/08/199917CNA01
21411170766Đoàn Thị Thanh Vân16/09/199917CNA09
22411170761Nguyễn Thị Cẩm Vân12/06/199917CNA10
23411170758Thân Thị Hồng Vân28/07/199917CNA01
24411170757Vũ Phan Thị Vân09/11/199917CNA11
25411170771Hoàng Hà Vi06/09/199917CNA02
26411170776Phạm Thuỳ Tường Vi13/11/199917CNA05
27411170775Trần Thị Bảo Vi27/10/199917CNA03
28411251151133Đường Hạc Vinh20/11/199715CNA01
29411256161132Nguyễn Sơn Vinh08/05/199817CNA06
30411170785Đỗ Thị Trúc Vy10/08/199917CNA10
31411170784Lê Tường Vy15/08/199917CNA09
32411170783Phan Thị Tường Vy27/08/199917CNA11
33411170779Phan Tường Vy05/12/199917CNA08
34411170787Lê Thị Hương Xuân13/02/199917CNA12
35411170788Nguyễn Minh Xuân16/11/199917CNA01
36411170789Võ Thị Hà Xuyên27/01/199917CNA02
37411170790Trần Thị Kim Xuyến15/10/199917CNA03
38411170795Nguyễn Thị Bình Yên24/06/199817CNA07
39411171445Võ Bảo Yên03/10/199917CNACT2
40411170801Đàm Thị Hải Yến16/07/199917CNA10
41411170800Phạm Thị Hải Yến14/01/199917CNA11
42411170802Trần Xuân Yến14/11/199917CNA09
43411170794Huỳnh Thị Như Ý11/08/199917CNA04
44411170793Nguyễn Thị Phương Ý04/01/199917CNA05