Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180594Nguyễn Thị Mỹ Uyên24/11/200018CNA06
2411180595Nguyễn Thị Phương Uyên08/04/200018CNA08
3411180596Nguyễn Thị Tú Uyên10/05/200018CNA06
4411180599Thái Tú Uyên12/11/200018CNA08
5411180600Trần Văn Thục Uyên05/10/200018CNA04
6411180601Hoàng Thị Vân23/07/200018CNA04
7411180602Lê Trương Anh Vân10/07/200018CNA03
8411180603Lý Bảo Vân08/11/200018CNA10
9411180608Trần Mai Khánh Vân18/08/200018CNA05
10411180609Võ Thị Cẩm Vân05/11/200018CNA09
11411170771Hoàng Hà Vi06/09/199917CNA02
12411170769Lê Hà Vi26/11/199918CNA04
13411180611Lê Thảo Vi02/02/200018CNA01
14411180612Nguyễn Hà Vi25/12/200018CNA09
15411180613Nguyễn Thị Hồng Vi18/12/200018CNA03
16411180614Phan Thị Hà Vi13/06/200018CNA08
17411180618Châu Thị Yến Vy29/09/200018CNA02
18411180619Đỗ Nguyễn Tường Vy20/02/200018CNA07
19411180620Hồ Thị Hồng Vy29/11/200018CNA09
20411180622Lê Nguyễn Thúy Vy10/03/200018CNA02
21411180624Lê Thị Thúy Vy08/12/200018CNA05
22411180625Ngô Đoàn Tường Vy19/09/200019CNA02
23411180626Nguyễn Hà Vy02/12/200018CNA09
24411180627Nguyễn Thị Ngọc Vy16/04/200018CNA02
25411180628Nguyễn Thị Thảo Vy03/12/200018CNA06
26411180630Phạm Thị Hà Vy03/03/200018CNA06
27411180631Phạm Thị Xuân Vy06/12/200018CNA02
28411180632Phan Thị Vy20/01/200018CNA06
29411180633Nguyễn Hoàng Ngọc Vỹ02/08/200018CNA03
30411180634Phạm Thị Vỹ24/09/200018CNA03
31411171445Võ Bảo Yên03/10/199917CNACT2
32411180639Lê Thị Hải Yến08/05/200018CNA04
33411180640Trần Thị Kim Yến02/05/200018CNA10
34411180636Hoàng Thị Như Ý10/03/200018CNA10
35411180637Nguyễn Ngọc Như Ý30/08/200018CNA08
36411180638Nguyễn Thị Ý16/10/200018CNA08