Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411180254Lê Thị Khuyên26/08/200018CNA05
2411180255Phan Ngọc Khuyên15/03/200018CNA07
3411180256Nguyễn Thị Thanh Kiều30/01/200018CNA06
4411180257Phan Thị Kiều04/11/200018CNA07
5411180258Trương Thị Kiều14/07/200018CNA03
6411180990Y Klúp 20/11/200018CNA06
7411180262Phan Nhật Duy Lâm03/10/200018CNA07
8411180265Nguyễn Thị Liễu16/09/200018CNA03
9411180266Cao Thị Linh05/05/200018CNA06
10411180267Đinh Thị Linh09/09/200018CNA09
11411180268Hồ Khánh Linh31/03/200018CNA04
12411180270Hoàng Thị Phương Linh13/10/200018CNA10
13411180271Lê Thị Mỹ Linh10/06/200018CNA10
14411180272Lê Thị Mỹ Linh25/08/200018CNA09
15411180273Nguyễn Phương Linh25/10/200018CNA05
16411180274Nguyễn Thị Linh01/10/200018CNA09
17411180275Nguyễn Thị Diệu Linh17/12/200018CNA10
18411170289Nguyễn Thị Mỹ Linh07/04/199917CNA06
19411180277Nguyễn Thị Thùy Linh12/01/200018CNA07
20411170290Nguyễn Thị Tuyết Linh13/09/199917CNA11
21411180278Nguyễn Thị Tuyết Linh11/06/200018CNA06
22411180279Nguyễn Thị Yến Linh20/10/200018CNA03
23411180280Trần Diệu Linh08/08/200018CNA07
24411180281Trần Thị Khánh Linh28/12/200018CNA07
25411180283Trương Phan Thanh Linh09/04/200018CNA08
26411180284Trương Thị Mai Linh28/02/200018CNA07
27411180285Trương Thị Quyền Linh13/08/200018CNA03
28411180289Lê Phương Loan10/11/200018CNA02
29411180290Lưu Thị Thanh Loan19/03/200018CNA06
30411180291Lê Hoàng Long27/06/200018CNA06
31411180292Lê Văn Long15/10/200018CNA05